Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


Fotorelacje z wycieczek na Jurę Wieluńską, Załęczanski Łuk Warty, Dolina Liswarty, itd.

Na blogu nie zamieszczam relacji z wycieczek związanych z pracą zawodową, stąd wpisy nijak się mają do częstotliwości mego bywania w danym regionie.

Jura Pólnocna, Próg Lelowski, Dolina Górnej Pilicy Jura Południowa z Doliną Dłubni i Garbem Tenczyńskim Jura Wieluńska Na wschód od Jury (Wyż. Miechowska, Ponidzie, G. Świętokrzyskie itd.) Na północ od Jury (Wzg. Radomszczańskie, Dolina Pilicy, Niecka Włoszczowska, Góry Przedborskie itp.) Na zachód od Jury (Garb Tarnogórski, Zagłębie, Śląsk etc.)
Obok interaktywna mapka przenosząca do spisu wycieczek w zależności od regionu.
Oczywiście to uproszczony schematyczny podział wynikający z moich preferencji turystycznych i nie ma on pokrycia z regionami fizyczno-geograficznymi.


Jura Północna, Próg Lelowski, Dolina Górnej Pilicy

Jura Południowa z Doliną Dłubni i Garbem Tenczyńskim

Jura Wieluńska

Na wschód od Jury
(okolice Jędrzejowa, Wyżna Miechowska, Ponidzie, G. Świętokrzyskie itd.)

Na północ od Jury
(Wzgórza Radomszczańskie, Dolina Pilicy, Niecka Włoszczowska, Góry Przedborskie itp.)

Na zachód od Jury
(Garb Tarnogórski, Zagłębie, Śląsk etc.)

Powrót do spisu wszystkich wycieczek
Rok 2023

obsługa spływów kajakowych na Liswarcie / Warcie - 2023r.
(Jura Wieluńska, Warta, Liswarta, Starokrzepice, Danków, Popów, Kule, Wąsosz, Działoszyn, Lisowice, Załęcze)


Rok 2022

Wartą od Wąsosza Górnego do Działoszyna - 9.10.2022r.
(Wyżyna Wieluńska, kajaki, Warta, Wąsosz, Płaczki, Lelity, Zalesiaki, Działoszyn)
Liswartą od Zawad do Wąsosza Górnego nad Wartą - 28.08.2022r.
(Wyżyna Wieluńska, Niecka Przyrowska, Warta, Liswarta, Wąsosz Górny, Popów, spływ kajakowy)


Rok 2021

spływ kajakowy Wartą od Orczuch - 9.10.2021r.
(Wyżyna Wieluńska, Niecka Przyrowska, Warta, Liswarta, Orczuchy, Wąsosz Górny, Łążek, Patrzyków, spływ kajakowy)
Kajakowe lato 2021r.
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Pilicy, Pilica, Nida, Biała Nida, Liswarta, spływy kajakowe)


Rok 2020

Liswartą od Zawad do Kul - 15.09.2020
w Dolinę Warty między Częstochową a Radomskiem - 15.06.2020r.
(Wyżyna Wieluńska, Niecka Przyrowska, Warta, Struga, Wiercica, Rudniki, kamieniołom Lipówka, Borowno, Kruszyna, Wikłów, Zalew Jankowice / Zakrzówek Szlachecki, Szczepocice, Bobry, Pławno Gidle, Ruda, Konary, Kłomnice)


Rok 2019

Kajakiem po Warcie w okolicy Ważnych Młynów - 8.08.2019
spływ Liswartą i Warta w Wąsoszu - 20.06.2019
(Wyżyna Wieluńska, Liswarta, Warta, spływ kajakowy Wąsosz nad Wartą)


Rok 2018

Lato 2018, ujęcia z obsługi kajakowych spływów Pilicą, Liswartą/Wartą
(Dolina Pilicy, Dolina Krztyni, Dolina Warty, Przyłęk, Łąkietka, Łysaków, Maluszyn, Sudzinek, Bobrowniki, Kurzelówka, Wąsosz, Warta, Pilica, Liswarta, spływ kajakowy)


Rok 2017

z biegiem Liswarty - 16.10.2017
(Wyżyna Wieluńska, Próg Woźnicki, Próg Herbski, Obniżenie Liswarty, Dolina / Obniżenie Górnej Warty, Dolina Liswarty, Dolina Kocinki, Poczesna, Kamienica, Rudnik, Babienica, Mzyki, Boronów, Lisów, Kamińsko, Ługi, Podłęże Szlacheckie, Starokrzepice, Krzepice, Danków, Rębielice Szlacheckie, Popów, Bujecko, Kule, Trzebca, Kuźnica, Ostrowy nad Okszą, Kuźnica Kiedrzyńska, Biała, Częstochowa, Brzeziny)
przed letnim sezonem kajkarskim nad Wartę i Liswartę - 27.06.2017
(Jura Wieluńska, Dolina Liswarty, Dolina Warty, Załęczański Łuk Warty, rzeka Liswarta, rzeka Warta, Przewóz (kurhany książęce), Załęczański Park Krajobrazowy, Załęcze, Działoszyn, Gilgi, Lisowice, Bobrowniki, Rezerwat Węże, Góra Zelce, Kamion (kapliczka)


Rok 2016

z Olsztyna na Jurę Wieluńską w Doliny Warty, Liswarty i Kocinki - 23.10.2016
(Wyżyna Częstochowska, Wyżyna Wieluńska, Dolina Warty, Dolina Liswarty, Dolina Kocinki, Rudniki, Borowno, Kruszyna, Prusicko, Ważne Młyny, Orczuchy, Trzebca, Kule, Nowa Wieś, Wólka Prusicka, Cykarzew, Olsztyn)
Spływ Liswartą na odcinku Popów - Wąsosz Górny nad Wartą - 16.09.2016
Kilka ujęć z Doliny Liswarty z końca lipca 2016r.
(Dolina Liswarty, Kule, Jura Wieluńska)
przez Jurę Wieluńską do Zakrzówka Szlacheckiego nad Wartą - 19.04.2016
(Wyżyna Wieluńska, Warta, Skrzydlów, Borowno, Kruszyna, Szczepocice, Łęg)


Rok 2015

Z Częstochowy przez Jurę Wieluńską na Załęczański Łuk Warty - 28.09.2015
(Jura Wieluńska, Dolina Liswarty, Dolina Warty, Załęczański Łuk Warty, Częstochowa, Ostrowy (drogowy odcinek lotniskowy), Bujecka, rzeka Liswarta, Wąsosz, rzeka Warta, Lelity, cementownia Warta, Działoszyn (pałac), Przewóz (kurhany książęce), Załęczański Park Krajobrazowy, Załęcze, Góra św. Genowefy, Bobrowniki, Parzymiechy, Danków (fortalicje Warszyckiego), Kłobuck, Kamyk)
Liswarta w okolicach ujścia Kocinki, Jura Wieluńska - 11.07.2015
(rzeka Liswarta przy niskim stanie wody, okolice Kul, Jura Wieluńska)
Jura Wieluńska, okolice Doliny Liswarty - 02.05.2015
(Jura Wieluńska, rzeka Liswarta, fortalicja/zamek Danków, wapienniki i kamieniołom Rębielice Królewskie, Mokra pomnik walk Września 39')


Rok 2014

Z Olsztyna k/Cz-wy Doliną Warty nad Liswartę - 30.04.2014
(Wyżyna Częstochowska, Jura Wieluńska, Niecka Włoszczowska, Dolina Warty, rzeki Warta i Liswarta, Olsztyn, Mstów, Karczewice, Gidle, Bobry, Łęg, Zakrzówek, Ważne Młyny, Orczuchy, Kule, Ostrowy nad Okszą, Kokawa, Lubojenka, Rędziny)


Rok 2013

Między Liswartą a Wartą - 6.09.2013
(Jura Wieluńska, Popów, Jaskinia Szachownica, Wapiennik, rez. Węże, Góra Zelce, Bobrowniki, Lisowice, Raciszyn, rzeka Warta, rzeka Liswarta, wapienniki i kamieniołomy nad Wartą, Załęczański Łuk Warty)
Wczesnowiosenny spływ Liswartą - 14.04.2013


Rok 2012

Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2024 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl