Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


Między Nidą, Wartą i Pilicą - Po Jurze Południowej i Dolinie Dłubni

Fotorelacje z wycieczek po Wyżynie Olkuskiej, Rowie Krzeszowickim, Garbie Tenczyńskim, Ojcowskim Parku Narodowym, Dolinkach Krakowskich.

Na blogu nie zamieszczam relacji z wycieczek związanych z moją pracą zawodową, stąd wpisy nijak się mają do częstotliwości mego bywania w danym regionie np. w Ojcowskim Parku Narodowym ;)

Jura Pólnocna, Próg Lelowski, Dolina Górnej Pilicy Jura Południowa z Doliną Dłubni i Garbem Tenczyńskim Jura Wieluńska Na wschód od Jury (Wyż. Miechowska, Ponidzie, G. Świętokrzyskie itd.) Na północ od Jury (Wzg. Radomszczańskie, Dolina Pilicy, Niecka Włoszczowska, Góry Przedborskie itp.) Na zachód od Jury (Garb Tarnogórski, Zagłębie, Śląsk etc.)
Obok interaktywna mapka przenosząca do spisu wycieczek w zależności od regionu.
Oczywiście to uproszczony schematyczny podział wynikający z moich preferencji turystycznych i nie ma on pokrycia z regionami fizyczno-geograficznymi.


Jura Północna, Próg Lelowski, Dolina Górnej Pilicy

Jura Południowa z Doliną Dłubni i Garbem Tenczyńskim

Jura Wieluńska

Na wschód od Jury
(okolice Jędrzejowa, Wyżna Miechowska, Ponidzie, G. Świętokrzyskie itd.)

Na północ od Jury
(Wzgórza Radomszczańskie, Dolina Pilicy, Niecka Włoszczowska, Góry Przedborskie itp.)

Na zachód od Jury
(Garb Tarnogórski, Zagłębie, Śląsk etc.)

Powrót do spisu wszystkich wycieczek
rok 2024

Dolina Dłubni, Wąwóz Ostryszni - 3.03.2024
(Wyżyna Olkuska, Dłubnia, Imbramowice)


rok 2023

Rabsztyn i Januszkowa - 20.06.2023
(Wyżyna Olkuska, Rabsztyn, Januszkowa Góra)
w Dolinę Prądnika ze Smardzowic - 8.01.2023
(Wyżyna Olkuska, Dolina Prądnika, Ojcowski Park Narodowy, OPN, Cygańskie Skały, Rękawica, Góra Koronna, Góra Okopy, Wąwóz Smardzowicki, Zamkowa Droga, Ojców, Smardzowice)


rok 2022

Asfaltowo i błotniście przez OPN oraz Dolinę Dłubni - 8.11.2022r.
(Wyżyna Olkuska, Dolina Prądnika, Dolina Dłubni, Dolina Będkowska, Biała Droga, Trzyciąż, Sułoszowa, Gotkowice, Skała 502, Jerzmanowice, Ojcowski Park Narodowy, serpentyny, Ojców, Dolina Zachwytu, Tarnawa, Imbramowice, Zagórowa)
jesienna Pieskowa Skała z przyległościami - 13.10.2022r.
(Wyżyna Olkuska, Ojcowski Park Narodowy, Dolina Prądnika, Pieskowa Skała, Maczuga Herkulesa)
z Imbramowic w doliny Dłubni i Szreniawy- 23.04.2022r.
(Wyżyna Olkuska, Wyżyna Miechowska, Dolina Dłubni, Dolina Szreniawy, Imbramowice, Ulina Wielka kamieniołom i kościoł, Falniów, Biskupice, źródło, miłki, Januszowice, Lipna Wola, Celiny, Wielki Dół, Władysław, Wysocice, Ściborzyce)


rok 2021

jesienny Ojcowski PN po raz kolejny... - 21 i 22.10.2021
(Wyżyna Olkuska, Dolina Prądnika, Ojcowski Park Narodowy, Olkusz)
Ojcowski PN w najpiękniejszym jesiennym wydaniu... - 19.10.2021
(Wyżyna Olkuska, Dolina Prądnika, Ojcowski Park Narodowy, Gołaczewy)
e-bikiem do Pieskowej Skały - 15.06.2021
(Wyżyna Częstochowska, Wyżyna Olkuska, Dolina Białej Przemszy, Dolina Prądnika, Podzamcze, Ryczów, Krzywopłoty, Bydlin, Zarzecze, Cieplice, Jangrot, Sułoszowa)
kwietna Stołowa Góra k/Jaroszowca - 1.04.2021
(Wyżyna Olkuska, Grzędy Olkuskie, Jaroszowiec, Stołowa Góra, Ostra Góra, Pod Wieżą, Maniówka, Jaskinia Lodowa, Natura 2000 Jaroszowiec)


rok 2020

pod jurajską Łysicą - 15.11.2020
(Wyżyna Olkuska, Dolinka Cieplicka, Łysica, Cieplice, Michałówka, Jangrot)
jesienna Dolina Dłubni - 28.10.2020
(Wyżyna Olkuska, Dolina Dłubni, Wąwóz Ostryszni, Dłubnia, Imbramowice, Zagórowa, Glanów)
Pustynia Błędowska i rezerwat Pazurek - 27.09.2020
(Wyżyna Olkuska, Jaroszowiec, rezerwat Pazurek, Zubowe Skały, Pustynia Błędowska, Róża Wiatrów)
Rezerwat Pazurek i Wzgórze Św. Krzyża - 16.02.2020
(Wyżyna Olkuska, Jaroszowiec, rezerwat Pazurek, Zubowe Skały, Bydlin, Wzgórze Św. Krzyża, okopy Legonistów, bitwa pod Krzywopłotami, cmentarz)
Ojcowski Park Narodowy - 25.01.2020r.
(Wyżyna Olkuska, Dolina Prądnika, OPN, Ojców, Kaplica na Wodzie, Góra Koronna, Góra Okopy, Jaskinia Ciemna, Wąwóz Smardzowicki)


rok 2019

Pętla z Olkusza do Ojcowskiego Parku Narodowego przez doliny Racławki i Będkówki - 8.04.2019
(Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Wyżyna Olkuska, Płaskowyż Sułoszowski, Ojcowski Park Narodowy, Dolina Racławki, Dolina Będkowska, Dolina Prądnika, Olkusz, Powroźnikowa Skała, Dubie, Brzezinka, Kobylany, Brandysówka, Sokolica, Bębło, Ojców, Brama Krakowska, Maczuga Herkulesa, Pieskowa Skała, Sułoszowa, Kosmolów, Troks, Rabsztyn)
Krótki odwilżowy spacer po centralnej części Ojcowskiego Parku Narodowego - 7.02.2019
(Jura Krakowsko Częstochowska, Wyżyna Olkuska, OPN, Ojcowski Park Narodowy, Dolina Prądnika, Ojców, Brama Krakowska, Góra Okopy, Góra Koronna, Rękawica, Skały Panieńskie, Park Zdrojowy, Hotel pod Kazimierzem, Zamek Kazimierzowski, Grodzisko, Bustelnia bł. Salomei)


rok 2018

złota jesień między Prądnikiem a Dłubnią - 10.10.2018
(Wyżyna Olkuska, Ojcowski Park Narodowy, OPN, Dolina Prądnika, Prądnik Korzkiewski, Dolina Naramki, Michałowice, Iwanowice, Dolina Dłubni, Ojców, Pieskowa Skała, Tarnawa, Imbramowice, Wysocice, Sieciechowice, Minoga, Skała, Rzeplin, Narama, Garliczka, Trojanowice, Pękowice, Giebułtów, Biały Kościół, Góra Okopy, Góra Koronna)
Ojcowski PN i Miechowska Prowansja - 20.06.2018
(Wyżyna Olkuska, Wyżyna Miechowska, Chrząstowice, Dolina Białej Przemszy, Pazurek, Wzgórza Rabsztyńskie, Braciejówka, Płaskowyż Sułoszowski, Biała Droga, Sułoszowa, Ojcowski Park Narodowy, OPN, Dolina Prądnika, Prądnik Korzkiewski, Korzkiew, Owczary, Dolina Naramki, Michałowice, Iwanowice, Dolina Dłubni, Celiny, Czaple Małe, Krępa, lawenda, Rzeżuśnia, Gołczanka, Falniów, Dolina Szreniawy, Szreniawa, Sulisławice, Wierzchowisko, Wolbrom)


rok 2017

z Klucz przez podkrakowskie dolinki - 28.03.2017
(Wyżyna Częstochowska, Wyżyna Olkuska, Ojcowski Park Narodowy, PK. Orlich Gniazd, PK Dolinek Krakowskich, PK Doliny Dłubni, Klucze, Rabsztyn, Kosmolów, Przeginia, Powroźnikowa Skała, Dolina Racławki, Pisary, Rudawa, Kobylany, Brama Bolechowicka, Dolina Kluczwody, Biały Kościół, Dolina Prądnika, Skała, Rzeplin, Iwanowice, Imbramowice, Glanów, Cieplice, Jaroszowiec)


rok 2016

z Pilicy w Dolinę Dłubni - 9.10.2016
(Wyżyna Częstochowska, Wyżyna Miechowska, Wolbrom, Dolina Dłubni, Imbramowice, Wąwóz Ostryszni, Mostek, Smoleń, Domaniewice, Bydlin, Michałówka, Jangrot, Zadroże, Zagórowa, Wolnrom, Dolina Wodąca)
Kilka wczesnowiosennych zdjęć z Ojcowskiego Parku Narodowego - 11.04.2016
(Wyżyna Olkuska, Dolina Prądnika, Dolina Sąspowska, Pieskowa Skała, Maczuga Herkulesa, Ojców, wiosenne kwiatki)


rok 2015

Przez łąki, pola i lasy Wyżyny Olkuskiej do centrum Ojcowskiego PN - 25.05.2015
(Wyżyna Olkuska, Ojcowski Park Narodowy, Dolina Prądnika, Dolina Sąspowska, Kosmolów, Góra Graniczna, Gotkowice, Wąwóz Babie Doły, Sąspów, Słupianka, potok Sąspówka, Ojców)


rok 2014

Z Pilicy do Doliny Dłubni i rez. Michałowiec - 21.10.2014
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Białej Przemszy, Brama Wolbromska, Wyżyna Olkuska, Dolina Dłubni, Wąwóz Ostryszni, Dolina Wodąca, Pilica, Smoleń, Kąpiele, Wolbrom, Budzyń, Imbramowice, Trzyciąż, Cieplice, Michałówka, Michałowice, Pazurek, Jaroszowiec, Cieślin, Bydlin, Ryczów)
Urodzinowy spacerek po Dolinkach Krakowskich - 4.09.2014
(Wyżyna Olkuska, Dolinki Krakowskie, Rów Krzeszowicki, Miękinia (kamieniołom), Szwecka Droga, Dolina Czernej i Eliaszówki, Siedlecka Droga, Czatkowice (kamieniołom), Dębnik, Dolina Racławki, skała Powroźnikowa, Racławice, Czubrowice, Kalwaria Czubrowicka, Smokówki, Dolina Szklarki, Dolina Będkowska, Rudawa)
Dolinami 3 rzek (Szreniawy, Dłubni, Białej Przemszy) - 30.03.2014
(Wyżyna Częstochowska, Brama Wolbromska, Wyżyna Miechowska, Wyżyna Olkuska, Wolbrom, Witowice, Faleniów, Miechów, Przesławice, Smroków, Słomniki, Dolina Szreniawy, rzeka Szreniawa, Niedźwiedź, Goszcza, Zerwana, Iwanowice, Wysocice, Imbramowice, Trzyciąż, Dolina Dłubni, rzeka Dłubnia, Cieplice, Kaliś, Dolina Białej Przemszy, liczne cmentarze, kościoły, młyny itp.)
3 dni na jurajskich szlakach: wstęp, fotorelacja: dzień I, dzień II, dzień III - 10-12.03.2014
(Wyżyna Olkuska, Dolinki Krakowskie, Rów Krzeszowicki, Garb Tenczyński, Wola Filipowska, zamek Tenczyn, Tenczynek, Krzeszowice, Miękinia (kamieniołom), Czerna (Diabelski Most), Dolina Eliaszówki, Dębnik (kamieniołom), Dolina Racławki, wąwóz Stradlina, Markowa Skała nad Racławicami, okolice Racławic, Powroźnikowa Skała, Przeginia, Sułoszowa, Biała Droga, Michałówka, Cieplice, Dolina Białej Przemszy, Biała Przemsza, Chrząstowice, Bydlin, Krzywopłoty, Straszykowe Skały, okolice Ryczowa, Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Góra Janowskiego, Karlin, Dworski Las, okolice Piaseczna, zamek Bąkowiec, Włodowice)


rok 2013

Wiosenne wezbranie Prądnika w Ojcowskim Parku Narodowym - 2013
(Wyżyna Olkuska, Ojcowski Park Narodowy, Dolina Prądnika, powodzie)


rok 2010

Pętla z Czajowic, czyli Ojcowski Park Narodowy zimą - 27.12.2010
(Wyżyna Olkuska, Ojcowski Park Narodowy, Dolina Prądnika, Wąwóz Ciasne Skałki, Brama Krakowska, Igła Deotymy, Jaskinia Ciemna, Góra Okopy, Duże Skałki)
Dolina Racławki w dwóch odsłonach - 6.06.2010
(Wyżyna Olkuska, Dolinki Krakowskie, Dolina Racławki, wąwóz Stradlina, kaskady/wodospady, kamieniołom w Dębniku, Wąwóz Zbrza)


rok 2007

Ojcowski Park Narodowy - 31.08.2007
(Wyżyna Olkuska, Dolina Prądnika, Pieskowa Skała, Zamek Ojców, Dolina Sąspowska, Pustynia Błędowska)
Na południowe krańce Jury - 1.05.2007
(Wyżyna Olkuska, Garb Tenczyński, Diabelski Most, Dolina Eliaszówki, Niedźwiedzia Góra, Czerwieniec, Zalas, Łom z uskokiem )


Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2024 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24

JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl