Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


Po Jurze Pólnocnej, Progu Lelowskim i bezpośrednim sąsiedztwie

Fotorelacje z wycieczek po Wyżynie Częstochowskiej, Progu Lelowskim, Dolinie Górnej Pilicy do Koniecpola, Dolinie Wiercicy, Górnej Warty, Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd i Stawki, etc.

Na blogu nie zamieszczam relacji z wycieczek związanych z pracą zawodową, stąd wpisy nijak się mają do częstotliwości mego bywania w danym regionie.

Jura Pólnocna, Próg Lelowski, Dolina Górnej Pilicy Jura Południowa z Doliną Dłubni i Garbem Tenczyńskim Jura Wieluńska Na wschód od Jury (Wyż. Miechowska, Ponidzie, G. Świętokrzyskie itd.) Na północ od Jury (Wzg. Radomszczańskie, Dolina Pilicy, Niecka Włoszczowska, Góry Przedborskie itp.) Na zachód od Jury (Garb Tarnogórski, Zagłębie, Śląsk etc.)
Obok interaktywna mapka przenosząca do spisu wycieczek w zależności od regionu.
Oczywiście to uproszczony schematyczny podział wynikający z moich preferencji turystycznych i nie ma on pokrycia z regionami fizyczno-geograficznymi.


Jura Północna, Próg Lelowski, Dolina Górnej Pilicy

Jura Południowa z Doliną Dłubni i Garbem Tenczyńskim

Jura Wieluńska

Na wschód od Jury
(okolice Jędrzejowa, Wyżna Miechowska, Ponidzie, G. Świętokrzyskie itd.)

Na północ od Jury
(Wzgórza Radomszczańskie, Dolina Pilicy, Niecka Włoszczowska, Góry Przedborskie itp.)

Na zachód od Jury
(Garb Tarnogórski, Zagłębie, Śląsk etc.)

Powrót do spisu wszystkich wycieczek
Rok 2021

Skałki Morskie - 6.05.2021
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Morskie, Dziadowa Skała, Gips, Biwakowa)
Zrzuty poroży jeleni - sezon 2021r.
(Wyżyna Częstochowska, kuesta, jelenie, zrzuty poroża)
Dolina Wodąca, fragment mniej znany - 27.04.2021
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Wodąca, Smoleń, Strzegowa, Skały Zegarowe, Opolanica, Oparanic, Jaskinia pod Szczytem)
Łęgi poniżej kuesty - 27.04.2021
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Górnej Warty, Włodowice, dziki, jelenie)
W Dolinie Górnej Pilicy - 26.04.2021
(Niecka Włoszczowska, Dolina Górnej Pilicy, Nakło, Marcjampol, Gródek, Szyszki, Kurowce, Dąbrowa, jelenie, Pilica)
Góra Włodowska - 22.04.2021
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Górnej Warty, kuesta, Budziska, sarny, lis, żuraw, Włodowice, Góra Włodowska, Skały Rzędkowickie, Góra Janowskiego)
nad Krztynią i Rajecznicą - 21.04.2021
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Rajecznica, Krztynia, Pradła, Kaszczor, Kępina)
W widłach Budzisk i Parkoszowickiego Potoku - 18.04.2021
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Górnej Warty, Parkoszowicki Potok, Budziska, łosie, bagna, torfowiska, poroże)
Na skraju Doliny Górnej Warty - 17.04.2021
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Górnej Warty, Parkoszowicki Potok)
Czworaki, na północno-zachodnich krańcach Gminy Włodowice - 15 i 20.04.2021
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Górnej Warty, bagna, torfowiska, Bory, Czworaki)
kuesta i lasy nad Górną Wartą - 8-12.04.2021
(Wyżyna Częstochowska, kuesta, Obniżenie Górnej Warty, Włodowice, Budziska, fotki z 4 dni)
Dolina Udorki i Las Kleszczowski - 10.04.2021
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Górnej Pilicy, Dolina Udorki, Las Kleszczowski, Kleszczowa, Udórz)
w poszukiwaniu jelenich zrzutów - 6.04.2021
(Wyżyna Częstochowska, Obniżenie Górnej Warty, Włodowice, Budziska)
kwietna Stołowa Góra k/Jaroszowca - 1.04.2021
(Wyżyna Olkuska, Grzędy Olkuskie, Jaroszowiec, Stołowa Góra, Ostra Góra, Pod Wieżą, Maniówka, Jaskinia Lodowa, Natura 2000 Jaroszowiec)
schyłek jurajskiego marca - 26, 27, 28.03.2021
(Wyżyna Częstochowska, Włodowice, kuesta, Dolina Górnej Warty, Mokrus, Rakietówka, Huta Szklana, Przyłubsko, bukowce Natura 2000 Buczyny w Szypowicach)
poniżej jurajskiej kuesty - 20.03.2021
(Wyżyna Częstochowska, Włodowice, kuesta, Dolina Górnej Warty,)
włodowickie kruki - 16-17.03.2021
(Wyżyna Częstochowska, Włodowice, kuesta, Dolina Górnej Warty, padłe kruki, myszołów)
Dworski Las po raz n-ty - 13.03.2021
(Wyżyna Częstochowska, Dworski Las, Żerkowice, Karlin)
Wielka Góra i Bukowiec Wielki k/Niegowej - 9.03.2021
(Wyżyna Częstochowska, Wielka Góra, Bukowiec, Mirów, Niegowa)
trzy spacery po jurajskiej kueście w okolicach Włodowic - 4/5/10.03.2021
(Wyżyna Częstochowska, jurajska kuesta, Włodowice, Budziska, sarny, poroże)
jurajskie żmije - sezon 2021r. - 26.02, aktualizacja 30.03
(Wyżyna Częstochowska, okolice Włodowic, Vipera berus)
wiosennie między Mokrusem a Szypowicami - 3.03.2021
(Wyżyna Częstochowska, Natura 2000 - Buczyny w Szypowicach, Bieńkówka, Mokrus, Szypowice, rakietówka)
przez północno-wschodnią Jurę do Złotego Potoku - 2.03.2021
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Białka Zdowska, Góra Zborów, Zdów-Młyny, Dobrogoszczyce, Bliżyce, Dąbrowno, Lisia Góra, Bystrzanowice, Apolonka, Ponik, Złoty Potok, Dolina Wiercicy, Trzebniów, Łutowiec)
ostatnie dni jurajskiego lutego - 27/28.02.2021
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Wodąca, Skały Zegarowe, Oczko, Smoleń, Góra Grdyń, Włodowice, przebiśniegi )
Skałki Morskie pod koniec lutego - 26.02.2021
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Morskie, Dziadowa Skała, Lgotka)
sezon rowerowy 2021 czas zacząć - 25.02.2021
(Wyżyna Częstochowska, Pomrożyce, Kromołów, Bzów, Podzamcze, Ryczów, strażnica w Ryczowie, Pilica, kościół św. Walentego, Gulzów, Giebło, Mokrus, Bieńkówka, Przyłubsko, Góra Zborów)
Rezerwat Zielona Góra i olsztyńskie ostańce - 24.02.2021
(Wyżyna Częstochowska, rezerwat Zielona Góra, Kusięta, Olsztyn, Słonaczne Skały, Zamkowa, Kielniki, Jaskinia Magazyn, Biakło, Lipówki)
odwilż nad Białką, Krztynią i Pilicą - 21.02.2021
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Niecka Włoszczowska, Dolina Pilicy, Białka Lelowska, Krztynia, Pilica, Biała Wielka, Bogumiłek, Tęgobórz, Przyłęk, Łąkietka)
Góra Janowskiego - 15.02.2021
(Wyżyna Częstochowska, Podzamcze, Zamek Ogrodzieniec, Góra Janowskiego, Skalne Miasto)
spacer do Morska - 13.02.2021
(Wyżyna Częstochowska, Włodowice, Morsko, Ateny Olkuskie, pałac)
Skałki Rzędkowickie, odsłona nie wiadomo która - 10.02.2021
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Rzędkowickie, Jaworznik)
odwilżowo w okolice Siamoszyc i Przyłubska - 3.02.2021
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Krztyni, Siamoszyce, Przyłubsko, Biała Góra, Laskowiec)
okolice Skarżyc - 1.02.2021
(Wyżyna Częstochowska, Skarżyce, Okiennik Wielki)
przez Niegówkę, Brzeziny i Moczydło - 31.01.2021
(Wyżyna Częstochowska, Gmina Niegowa, Niegowa, Niegówka, Brzeziny, Moczydło)
między Zalewem Dibice a Browarkiem - 29.01.2021
(Wyżyna Częstochowska, Zalew Dzibice, Kostkowice, Browarek, Białka Zdowska)
śnieżne Skały Zegarowe - 22.01.2021
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Wodąca, Skały Zegarowe)
śnieżne okolice Kostkowic - 18.01.2021
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Kroczyckie, Słupsko, Zalew Dzibice, Kostkowice, Białka Zdowska)
śnieżne a mroźne Skałki Rzędkowickie - 17.01.2021
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Rzędkowickie)
na Wilczy Kamień - 15.01.2021
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Rzędkowickie, Okiennik, Wilczy Kamień)
śnieżne Skałki Morskie i okolice Piaseczna - 13.01.2021
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Morskie, Piaseczno, Sowiniec, Cydzownik, Sowie, Jamnicze, Nietoperzowe, Piwna Skała)
Dolina Wiercicy między Suliszowicami a Ostrężnikiem - 4.01.2021
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Wiercicy, Ostrężnik, Suliszowice)


Rok 2020

na Okiennik Wielki i Nietoperzowe Skały - 29.12.2020
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Morskie, Okiennik Wielki, Skarżyce, Piaseczno, Sowiniec, Cydzownik, Nietoperzowe, Piwna Skała)
na Bukowie k/Trzebniowa - 28.12.2020
(Wyżyna Częstochowska, Bukowie, Podgaj, Trzebniów, Czatachowa, Pustelnia)
poświątecznie nad Przyłubskiem - 27.12.2020
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Krztyni, Biała Góra, Siamoszyce, Przyłubsko, Lgota)
szybki wypad na Bukowe Skały - 15.12.2020
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Rzędkowickie, Skałki Podlesickie, Morsko Zaborze, Rzędkowice, Bukowe Skały)
Lipówki w Olsztynie - 14.12.2020
(Wyżyna Częstochowska, Olsztyn, Lipówki, Biakło, Sokole Góry)
mgliste Skałki Morskie - 11.12.2020
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Morskie, Morsko, Lgotka, Dziadowa Skała)
mroźne Słupsko i zalew na Białce - 2.12.2020
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Kroczyckie, Słupsko, Zalew Dzibice, Kostkowice, Białka Zdowska)
słoneczna zima na Skałkach Morskich i Rzędkowickich - 1.12.2020
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Morskie, Skałki Podlesickie, Skałki Rzędkowickie, wapiennik, Okiennik Mały / Morski, Bąkowiec, Lechwor, Wysoka)
pierwszy śnieg sezonu 20/21 ponad Doliną Krztyni - 29.11.2020
(Wyżyna Częstochowska, Skała, Bukowiec, Zefirek, Huta Sklana, Przyłubsko, Dolina Krztyni, Natura 2000 Buczyna w Szypowicach i Las Niwiski)
Mirowski Przełom Warty - 25.11.2020
(Wyżyna Częstochowska, Częstochowski Przełom Warty, Warta, Jaskrów, Mirów, Grodzisko Gąszczyk, Balikowa Skała)
ponad Zagórzem na skraju Jury i Progu Lelowskiego - 22.11.2020
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Zagórze, Bodziejowice, Dzibice, Sokolniki, wąwozy)
okolice Ostrężnika, Czatachowej i Trzebniowa - 20.11.2020
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Wiercicy, Ostrężnik, Czatachowa, Trzebniów, Skały Pawloki, dolinka pod Bukowiem, Jelnica, Wierna)
z widokiem na niegowski nadajnik - 12.11.2020
(Wyżyna Częstochowska, Jaworznik, Łutowiec, Niegowa, Mzurów, Kacin, Antolka, Tomiszowice, Lisie Jamy, Ostrowy, Bobolice, Ogorzelnik, Hucisko, Włodowice)
po okolicy na e-biku - 1.11.2020
(Wyżyna Częstochowska, Skałka, Rudniki, Potok Rak, Blanowice, Kromołów, rowerowy Szlak Orlich Gniazd, Okiennik Wielki, Morsko)
Dolina Udorki - 25.10.2020
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Udorki, Udórz, Kąpiołki)
jesienny spacer rakietówką k/Mokrusa - 23.10.2020
(Wyżyna Częstochowska, Mokrus, Szypowice, rakietówka)
Okolice Kostkowic - 21.10.2020
(Wyżyna Częstochowska, Kostkowice, Dzibice, Browarek, Białka Zdowska, Wodząca, Zalew Dzibice)
Skałki Morskie - 19.10.2020
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Morskie, Morsko, Lgotka)
Góry Gorzkowskie - 7.10.2020
(Wyżyna Częstochowska, Góry Gorzkowskie, Wąwóz Międzygórze, Gorzków, Bystrzanowice Dwór)
okolice Suliszowic i Kamieniołom Warszawski - 5.10.2020
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Wiercicy, Ostrężnik, Suliszowice, Siedlec, Kamieniołom Warszawski)
Kapuściana Kraina po raz n-ty - 3.10.2020
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Wyżyna Miechowska, Pilica, Brzuchacka Skała, Złożeniec, Strzegowa, Kąpiele, Łobzów, Jeżówka, Podlesie, Charsznica, miechowskie ścieżki rowerowe, Pstroszyce, Podleśna Wola, Biała Góra, Kępie, Żarnowiec, Zamiechówka)
Pustynia Błędowska i rezerwat Pazurek - 27.09.2020
(Wyżyna Olkuska, Jaroszowiec, rezerwat Pazurek, Zubowe Skały, Pustynia Błędowska, Róża Wiatrów)
Spacerkiem po Progu Lelowskim - 25.09.2020
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Tomiszowice, Lgota, Mzurów, Dąbrowno)
Nad Pilicą, druga połowa lata 2020 - z komercyjnych wyjazdów z kajakami
(Pilica, Przyłęk, Łąkietka, Maluszyn, Sudzinek, Krzętów, Trzy Morgi, Placówka, Przedbórz, kajaki, modliszka)
Grzybobranie na Wielkiej Górze - 16.09.2020
(Wyżyna Częstochowska, Wielka Góra, Mirów, Niegowa)
po okolicy - 14.09.2020
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Obniżenie Górnej Warty, Włodowice, Myszków, Żarki, Żareckie Ścieżki, Mirów, Zdów, Browarek, Biała Błotna)
upalne żniwa na wschód od Jury - 30.07.2020
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Garb Wodzisławski, Płaskowyż Jedrzejowski, Morsko, Siamoszyce, źródła Krztyni, Dzwono-Sierbowice, Szyce, Otola, Mstyczów, Łysa Góra, Dolina Mierzawy, Boleścice, Łowinia, Trzciniec, Sieńsko, Wywła, Zawada Pilicka)
spływ kajakowy Pilicą od Przyłęku - 20.07.2020
(Dolina Górnej Pilicy, Przyłęk, Łąkietka, Łysaków, kajaki)
letnie burze nad Pilicą - 2.07.2020
(Niecka Włoszczowska, Dolina Górnej Pilicy, Pilica, Wąsosz, Łysaków)
nad Krztynię i Górną Pilicę sprawdzić poziom wody - 23.06.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Niecka Włoszczowska, Dolina Górnej Pilicy, Dolina Krztyni, Pilica, Krztynia, Żebrówka, Białka Zdowska, Browarek, Biała Błotna, Bonowice, Grabiec, Szczekociny, Tęgobórz, Przyłęk, Rokitno, Ołudza, Jasieniec, Solca, Siedliszowice, Pradła, Kroczyce, Bleszczowa)
w dorzeczu Krztyni i Żebrówki - 3.06.2020r.
(Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Próg Lelowski, Dolina Górnej Pilicy, Dolina Żebrówki, Morsko, Szypowice, Dzwono-Sierbowice, Kidów, Kolonia Dobra, Przychody, Dobraków, stare budownictwo, kapliczki, Krztynia, Białka Zdowska)
spływ kajakowy Pilicą od Szczekocin do Przyłęku - 27.05.2020
Jurajskie storczyki AD 2020
(Wyżyna Częstochowska, obuwiki)
Skałki Morskie - 4.05.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Morskie, Lgotka, konwalie)
Dolina Wodąca - 27.04.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Wodąca, Kyciowa, Krzywość, Strzegowa)
Dworski Las - 24.04.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Dworski Las, Żerkowice, Karlin, kwiaty)
Buczyna Szypowicka, okolice Mokrusa - 22.04.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Mokrus, Szypowice, Natura 2000 Buczyny w Szypowicach)
rowerami nad Górną Wartą i Wiercicą - 20.04.2020
(Wyżyna Częstochowska, Wyżyna Wieluńska, Niecka Przyrowska, Dolina Górnej Warty, Dolina Wiercicy, Złoty Potok, Okrąglik, Żuraw, Małusy, Mstów, Wancerzów, Kłobukowice, Trząska, Skrzydlów, Rzeki Małe, Chmielarze, Dąbek, PK Stawki, Zalesice, Sygontka, Kozyrka, Dziadówki)
kamieniołomy Wysoka i Niegowonice - 8.04.2020r.
(Niegowonice, Wysoka, kuesta, oksford)
Spacerkiem po Progu Lelowskim - 6.04.2020
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Tomiszowice, Lgota, Mzurów, Dąbrowno)
wieczorna pętla w koło Włodowic - 4.04.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Obniżenie Górnej Warty, Włodowice, Góra Włodowska, Biała Góra)
poszukiwanie kelowejskich amonitów - 3.04.2020r.
(Włodowice, Góra Włodowska, skamieniałości, amonity, kelowej, oksford)
Skałki Kroczyckie - 1.04.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Kroczyckie, Jastrzębnik, Łysak, Jaskinia pod Oknem, źródło Białki, Zdów Młyny)
Skałki Morskie - 30.03.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Morskie, Lgotka, źródło Grzybówki, zamek Bąkowiec, kwiaty wczesnowiosenne, kokorycz)
opłotkami Rzędkowic na Skałki Podlesickie - 27.03.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Rzędkowickie, Skałki Podlesickie, Wilczy Kamień, Bukowe Skały)
epidemia w Dworskim Lesie - 25.03.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Dworski Las, Żerkowice, Karlin, kwiaty wczesnowiosenne)
pętla z Ostrężnika w stronę Trzebniowa - 11.03.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Wiercicy, rezerwat Parkowe, Ostrężnik, Trzebniów, Siedlecka Droga, Rysia Góra, Jelnica, Jakinia Wierna)
z Pilicy przez południową część Progu Lelowskiego i Dolinę Górnej Pilicy - 18.03.2020
(Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Próg Lelowski, Dolina Górnej Pilicy, Dolina Żebrówki, Pilica, Wierbka / pałac młyn, Przychody, Wierzbica, Otola, Jeziorowice, Rokitno Podlipie, Obiechów, Jasieniec, Łany, Wola Libertowska, Maleszyny, stare budownictwo, kapliczki)
Dolina Wiercicy między Ludwinowem a Złotym Potokiem - 9.03.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Wiercicy, rezerwat Parkowe, Złoty Potok, Ludwinów, Kołaczew, Staw Amerykan, Staw Zielony)
do Gulzowa - 8.03.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Krztyni, rakietówka, Piecki, Okrąglik, Dworski Las, Kiełkowice, Mokrus, Gulzów, Szypowice, Siamoszyce, Lgota, Lgotka)
wieczorna pętla rowerowa po najbliższej okolicy - 5.03.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Białki Zdowskiej, Kotowice, Bobolice, Zdów, Kostkowice, Wrzoski, Skałki Morskie)
jurajskie żmije, sezon 2020 - 5.03.2020r. + nowe fotki z 16.03
(Wyżyna Częstochowska, okolice Włodowic, żmija zygzakowata)
Skałki Morskie z Barwinkiem - 1.03.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Morsko, Barwinek, Skałki Morskie, Dziadowa Skała)
między Wiercicą a Pilicą - 17.02.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Niecka Przyrowska, Niecka Włoszczowska, Dolina Górnej Pilicy, Wiercica, Białka Lelowska, Krztynia, Białka Zdowska, Włodowice, Jaworznik, Żarki, Dolina Wiercicy, Skała z Krzyżem, Źródła Zygmunta, Janów kirkut, Julianka, Zalesice, Staropole, Wąsosz, Łysaków, Tęgobórz, Grabiec)
Rezerwat Pazurek i Wzgórze Św. Krzyża - 16.02.2020
(Wyżyna Olkuska, Jaroszowiec, rezerwat Pazurek, Zubowe Skały, Bydlin, Wzgórze Św. Krzyża, okopy Legonistów, bitwa pod Krzywopłotami, cmentarz)
pierwsze przebiśniegi 2020r. we Włodowicach - 15.02.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Włodowice, Góra Grdyń)
Skałki Rzędkowickie - 5.02.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Rzędkowice, Skałki Rzędkowickie)
pętla z Kroczyc na Bieńkówkę - 30.01.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Krztyni, Biała Góra, Leskowiec, Siamoszyce, Krztynia, Bieńkówka, rakietówka, Szypowice, Buczyna w Szypowicach, wzgórzez Skała, Huta Szklana, Zefirek, Kroczyce, Żmijów)
Dolina Wiercicy, okolice Ostrężnika i Suliszowic - 12.01.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Wiercicy, Ostrężnik, Zastudnie, Suliszowice, Suliszowicka Brama, Dinozaur)
okolice Mokrusa - 6.01.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Mokrus, Szypowice, Natura 2000 Buczyny w Szypowicach)
Dolina Wodąca z przyległościami - 3.01.2020
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Wodąca, Biśnik, Goncerzowa, Kyciowa, Krzywość, Strzegowa, Zegarowe, Pilica Góra św.Piotra)
okolice Włodowic - 2.01.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Włodowice, kuesta, Góra Włodowska)
noworocznie nad Podlesicami - 1.01.2020r.
(Wyżyna Częstochowska, Podlesice, Sulmów, Dudnik, Apteka, Biblioteka, Jaskinia Zawał)


Rok 2019

Dworski Las - 29.12.2019r.
(Wyżyna Częstochowska, Dworski Las, Żerkowice, Karlin)
Bukowie k/Trzebniowa - 18.12.2019r.
(Wyżyna Częstochowska, Bukowie, Podgaj, Trzebniów, Jaskinia Trzebniowska)
Mirowski Przełom Warty - 16.12.2019r.
(Wyżyna Częstochowska, Wyżyna Wieluńska, Częstochowski Przełom Warty, Mirów, Częstochowa, Balikowa Skała)
okolice Kostkowic - 8.12.2019r. (edycja 9.02.2020)
(Wyżyna Częstochowska, Kostkowice, Dzibice, Browarek, Białka Zdowska, Wodząca, bobrze tamy)
Częstochowski kirkut i kamieniołom Złota Góra - 4.12.2019r.
(Wyżyna Częstochowska, Częstochowa, kirkut, złota Góra, kamieniołom)
okolice Trzebniowa - 27.11.2019r.
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Wiercicy, Trzebniów, Rysia Góra, Wilcza Góra, Kozubiec, Chudoba)
okolice Ryczowa, czyli Straszykowe Skały - 3.11.2019r.
(Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Ryczów, Straszykowe Skały, Jaskinia Straszykowa, Wielki Grochowiec)
spacerek lessowymi pagórkami w okolicach Dąbrowna - 1.11.2019r.
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Kacin, Dąbrowno, Tomiszowice)
jesienna Dolina Udorki - 27.10.2019r.
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Udorki, Udórz, zamek grodzisko)
jesiennie do Lelowa i Białej Wielkiej - 17.10.2019
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Dobrogoszczyce, Sokolniki, Białka Lelowska, Bogumiłek, Witów, Wygiezłów, chmiel, Krztynia, Biała Błotna, Browarek)
północna część Wyżyny Częstochowskiej i jej pogranicze - 7 i 10.09.2019r.
(Wyżyna Częstochowska, Częstochowski Przełom Warty, Próg Lelowski, Julianka, kamieniołom Janina, Kamieniołom Warszawski, Siedlec, rez. Zielona Góra, Góry Towarne, Kusięta, Olsztyn, rez. Sokole Góry)
jesień 2019 na Północnej Jurze - IX/X.2019
(Wyżyna Częstochowska, Wielka Góra, Mirów, Szypowice, Siamoszyce, Dolina Cisowej, Grzebień, Ostrężnik)
pogranicze Jury i Miechowszczyzny - 5.09.2019
(Wyżyna Częstochowska, Wyżyna Miechowska, Dolina Dłubni, Imbramowice, Ulina, Przybysławice, Gajówka)
po długiej przerwie do Poręby i Ogrodzieńca - 25.07.2019
(Wyżyna Częstochowska, Mrzygłód, Poręba, Wysoka, Łazy, Ogrodzieniec, Karlin)
czerwcowa pętla MTB po okolicy - 23.06.2019
(Wyżyna Częstochowska, Mirów, Bobolice tablice z opłatami, Zdów, Zalew Dzibice, Kroczyce)
końcówka maja nad Krztynią i Pilicą - 25.05.2019
(Dolina Pilicy, Krztynia, Tęgobórz, Przyłęk, Łysaków, odkopany bunkier linii A2)
rowerowy 1 maja w okolicach Ogrodzieńca - 1.05.2019
(Wyżyna Częstochowska, Włodowice, Parkoszowice, Piecki, kamieniołom Ogrodzieniec, Podzamcze, Kol. Giebło, Kiełkowice, Siamoszyce, Przyłubsko, Krztynia, Kroczyce, Kolonia Morsko)
nowy asfalt z Zagórza do pomnika nad Bodziejowicami - 26.04.2019
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Dolina Białki Zdowskiej, Dolina Krztyni, Zdów Młyny, Dobrogoszczyce, Zagórze, Bodziejowice, Biała Błotna, Krochmalnia, Huta Szklana, Kalinówka, Kamyk)
Okolice Podzamcza - 13.04.2019
(Wyżyna Częstochowska, Góra Janowskiego, okolice Podzamcza, Zamek Ogrodzieniec)
Wiosenny spacer przez Skałki Kroczyckie, Podlesickie i Rzędkowickie - 2.04.2019
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Kroczyckie, Skałki Podlesickie, Skałki Rzędkowickie, Pustkowie, Jastrzębnik, Jakinia pod Oknem, Łysak, Skała Apteka, Rzędkowickie Gaje)
skamieniałości jury środkowej z kuesty okolic Włodowic - 27.03.2019
(Włodowice, Góra Włodowska, skamieniałości, amonity, kelowej, oksford)
Do Rudnik k/Cz-wy, czyli w doliny Wiercicy i Górnej Warty, oraz 3 nieczynne kamieniołomy - 23.03.2019
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Niecka Włoszczowska, Wyżyna Wieluńska, Obniżenie Górnej Warty, Częstochowski Przełom Warty, Warta, Kozyrka, Wiercica, Zalew Poraj, kamieniłom Janina, Rudniki, Latosówka, Wrzosowa, Kamionka, Jaworznika, Parchowotka, Żarki, Dolina Wiercicy, Ponik, Sygontka, Zalesice, PK Stawki, Krasice, Skrzydlów, Konin, Rudniki, piece wapiennicze, Rędziny, Jaskrów, Gąszczyk, Częstochowa, kirkut, Wrzosowa, Korwinów, Myszków)
do nieczynnego kamieniołomu w Ogrodzieńcu i Siamoszyc - 20.03.2019
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Więcki, Parkoszowice, Skarżyce, Kromołów, Bzów, Ogrodzieniec kaieniołom, Podzamcze, Góra Birów, Marusy, Giebło, Las Bukowiec, Gulzów, Mokrus, Bieńkówka, Siamoszyce, Zapole, Żerkowice)
Pętla przez pagórki nad Żebrówkę, czyli rowerem na pograniczu Progu Lelowskiego i Jury z dala od głównych szlaków turystycznych - 17.03.2019
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Dolina Białki Zdowskiej, Dolina Krztyni, Dolina Żebrówki, Rajecznica, rez. Kępina, Natura 2000 Buczyna w Szypowicach, Włodowice, Biała Góra, Hucisko cmentarz, Zdów, Dobrogoszczyce, Dzibice, Browarek, Biała Błotna, CMK, Zawada Pilicka, Kaszczor, Rokitno, Ołudza, Trzciniec, Siedliszowice, Sierbowice, Solca, Siedliszowice, Szypowice, Lasy Pradelskie, Bukowce, Siamoszyce, Lgota Murowana, Morsko, Barwinek)
W marcu jak w garncu, czyli wiosny ciąg dalszy - 12.03.2019
(Wyżyna Częstochowska, kuesta, Włodowice, żmija zygzakowata, jeleń)
Na skraj Pustyni Błędowskiej - 6.03.2019
(Wyżyna Częstochowska, Garb Tarnogórski, Dolina Czarnej Przemszy, Dolina Białej Przemszy, Pustynia Błędowska, Czubatka, Rudnica, Staw Czerwony, Staw Zielony, Zawiercie, Kaziemierówka, Chechło, Błędów, Klucze, Laski, Niegowonice)
Z Pilicy przez Krzywopłoty w Doliny Pilicy i Żebrówki - 2.03.2019
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Dolina Pilicy, Dolina Żebrówki, Dolina Udorki, Pilica, Brzuchacka Skała, Złożeniec, Krzywopłoty, Wzgórze Św. Krzyża, Domaniewice, Kąpiele Wielkie, Chlina, Zamiechówka, Żarnowiec, Wola Libertowska, Wierzbica, Wierbka)
Wiosna, wiosna z jurajskimi żmijami - 27.02 / 1.03 / 7.03.2019
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Morskie, kuesta, Włodowice, przebiśniegi, przylaszczki, żmija zygzakowata)
Końcem lutego na szlakach w Dolinie Wiercicy - 23.02.2019
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Wiercicy, rezerwat Parkowe, Złoty Potok, Staw Zielony, Źródła Zygmunta, Brama Twardowskiego)
Pierwsze rozwinięte przebiśniegi - 19.02.2019
(Wyżyna Częstochowska, Góra Grdyń, Włodowice, przebiśniegi)
Niecka Włoszczowska z przyległościami, czyli między Górną Wartą i Pilicą - 17.02.2019
(Wyżyna Częstochowska, Obniżenie Górnej Warty, Niecka Włoszczowska, Wzgórza Radomszczańskie, Warta, Wiercica, Kanał Lodowy, Złoty Potok, Janów, Okrąglik, Żuraw, Kobyłczyce, Krasice, Mstów, Wancerzów, Góra Szwajcera, Fajsko. Kłobukowice, Trząska, Rzeki, Chmielarze, Garnek, Borowa, Gidle, Pławno, Jasień, Kobiele Wielkie, Żytno, Magdalenki, Sekursko, Cielętniki, Dąbrowa Zielona, święta Anna, Przyrów)
spacer z psem po Górach Gorzkowskich - 10.02.2019
(Wyżyna Częstochowska, rezerwat Bukowa Kępa, Gorzków, Bystrzanowice, Dąbrowno, Międzygórze, Góry Gorzkowskie)
z Lelowa do Krzętowa nad Pilicą - 1.02.2019
(Dolina Pilicy, Niecka Włoszczowska, Próg Lelowski, Pilica, Czarna Włoszczowska, Lelów, Biała Wielka, Drochlin, Koniecpol, Krzętów, Kuźnica Wąsowska, Sudzin, Maluszyn, Modła, Grodzisko Sudzinek, Silpia, Załęże, Okołowice, Radoszewnica, Łysaków)
W okolicach Włodowic zima dalej trzyma - 2 połowa stycznia 2019
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Kroczyckie, Skałki Rzędkowickie, Góra Zborów, Włodowice, Mrzygłód)
Do Jaskini w Lelowie i Wąsosza nad Pilicą - 19.01.2019
(e-bike, Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Zdów, Bliżyce, Ślęzany, Lelów, Jaskinia w Lelowie, Biała Wielka, Gródek, Łysaków, Wąsosz nad Pilicą, Sokolniki (kościół), Hucisko)
śnieżny styczniowy spacery z psem po Skałkach Rzędkowickich i Górze Zborów - 15.01.2019
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Kroczyckie, Skałki Rzędkowickie, Góra Zborów)


Rok 2018

Grudniowe spacery z psem po Skałkach Rzędkowickich i Kroczyckich
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Kroczyckie, Skałki Rzędkowickie, Skałki Podlesickie, Góra Zborów, Kołoczek)
na północno-wschodnim skraju Jury - 2.12.2018
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Dolina Białki Zdowskiej, Kotowice, Mirów Bobolice, Grzęda Mirowska, Ogorzelnik, Ostrowy, Dobrogoszczyce, Dzibice, Zagórze, Skolniki, Bodziejowice, Browarek, Wrzoski, Lgotka)
Listopadowe spacery z psem po okolicach Włodowicy
(Wyżyna Częstochowska, Obniżenie Górnej Warty, kuesta jurajska, Włodowice, Góra Włodowska, Skałki Morskie, Lgotka, Skałki Kroczyckie)
jesienią ku Kapuścianej Krainie - 1.11.2018
(Dolina Górnej Pilicy, Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Wyżyna Miechowska, Dolina Szreniawy, Dolina Warty, Dolina Pilicy, Dolina Bialej Przemszy, Dolina Uniejówki, Dolina Krztyni, Biała Góra, Szreniawa, Jeżówka, Podlesice, Gajówka, Swojczany, Jelcza, Pogwizdów, Kępie, Żarnowiec, Łany, Otol, Trzciniec, Wolbrom, Kaliś, Pazurek, Golczowice, Chechło, Błedów, Niegowonice, Centuria, Łazy, Zawiercie, Borowe Pole, Skałka)
w Szypowickie Buczyny - 31.10.2018
(Wyżyna Częstochowska, Skarżyce, Giebło, Buczyny Szypowickie, Mokrus, rakietówka, Szypowice, Bieńkówka, Siamoszyce, Lgota Lgotka)
w Dolinę Udorki - 5.10.2018
(Dolina Krztyni, Dolina Pilicy, Dolina Żebrówki, Kromołów, Włodowice, Bzów, Podzamcze (nowy szuter na SOG), Ryczów, Domaniewice, Strzegowa, Dolina Udorki, Kleszczowa, Wierzbica, Dobraków)
do Siedlisk na Progu Lelowskim - 26.09.2018
(Dolina Krztyni, Dolina Białki Zdowskiej, Browarek, Biała Błotna, Wilków, Zawada, Siedliska, Bonowice, Grabiec, Pradła, Huta Szklana)
pod Zieloną Górę ;) - 28.08.2018
(Wyżyna Częstochowska, Obniżenie Górnej Warty, Mrzygłód, Myszków, Oczko, Lgota-Nadwarcie, Jastrząb, rzeka Warta, Osiny, Kusięta - rez. Zielona Góra, jeziorka krasowe, Olsztyn - miejsce straceń, Biskupice, Zaborze, Żarki)
Lato 2018, ujęcia z obsługi kajakowych spływów Pilicą, Liswartą/Wartą
(Dolina Pilicy, Dolina Krztyni, Dolina Warty, Przyłęk, Łąkietka, Łysaków, Maluszyn, Sudzinek, Bobrowniki, Kurzelówka, Wąsosz, Warta, Pilica, Liswarta, spływ kajakowy)
pętla przez Żarki, Niegową i Kroczyce - 21.08.2018
(Wyżyna Częstochowska, Obniżenie Górnej Warty, Mrzygłód, Myszków, Żarki, Czarny Kamień, Niegowa, Kroczyce, Lgotka)
nad Białkę Lelowską i Pilicę - 20.07.2018
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Obniżenie Białki Zdowskiej, Dolina Krztyni, Krztynia, Bodziejowice, Sadowie, Biała Wielka, Przyłęk, Bógdał, Szczekociny, Tęgobórz, Bonowice, Dzibice)
z nurtem Białki Lelowskiej do Białej i powrót pod prąd do Lelowa - 8.07.2018
nowe asfalty w Brzezinach i okolicy, czyli pogranicze Jury/Progu - 3.07.2018
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Obniżenie Białki Zdowskiej, Dolina Krztyni, Krztynia, Mirów, Łutowiec, Trzebniów, Brzeziny, Postaszowice, Mzurów, Bliżyce, Stara Wieś, Staromieście, Wilgoszcza, Sadowie, Mikołajewice, Wilków, Krochmalnia, Biała Błotna, Browarek, Siamoszyce, Bieńkówka, Zapole, Kozi Borek, Żerkowice, Skałki Kroczyckie)
wiosenna Dolina Pilicy, ujęcia z obsługi kajakowych spływów - 05-06.2018
(Dolina Pilicy, Przyłęk, Łąkietka, Łysaków, Maluszyn, Sudzinek, Bobrowniki, Kurzelówka, spływ kajakowy)
przez północną Jurę do Żurawia - 27.05.2018
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Wiercicy, Niecka Włoszczowska, Próg Lelowski, Włodowice, Kotowice, Jaworznik, Żarki, Źródła Zygmunta, Złoty Potok, Aleja Klonowa, Pabianice, Skowronów, Czepurka, Lusławice, Żuraw, Wiercica, Staropole, Sieraków, Kozyrka, Bystrzanowice, Holindrów, Mzurów, Bobolice, Mirów)
Wiosna, wiosna - 25.03.2018
(Wyżyna Częstochowska, kuesta jurajska, żmije, przylaszczki)
treściwy marcowy rozruch po asfaltach PK Orlich Gniazd - 24.03.2018
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Górnej Pilicy, Park Krajobrazowy Orlich Gniazd, Skarżyce, Giebło, Pilica, Smoleń, Dolina Cisowej, Domaniewice, Dłużec, Bydlin, Krzywopłoty, Kwaśniów, Ryczów, Podzamcze, Bzów, Rzędowa Skała, Karlin)
Marcowa zima na zachodnim skraju Jury - 18.03.2018
(Wyżyna Częstochowska, Obniżenie Górnej Warty, kuesta jurajska, Włodowice, Jaworznik, Góra Włodowska)
Bez celu, ładu i składu po pagórkach na zachód o włodowickiej kuesty - 11.03.2018
(Włodowice, Mrzygłód, Będusz, Pińczyce, Osiek, Mysłów, Koziegółwki, Gliniana Góra, Lgota Nadwarcie, Oczko, Masłońskie, Przybynów, Żarki, Kotowice, Warta, Ordon, Sucha Woda, kopalnia Żarki IV, owce na Jurze)
w widłach Białki Lelowskiej i Pilicy - 4.03.2018
(Próg Lelowski, Obniżenie Białki Zdowskiej, Dolina Górnej Pilicy, Dolina Krztyni, Białka Lelowska, Pilica, Krztynia, Włodowice, Bliżyce, Staromieście, Lelów, Biała Wielka, Drochlin, Wąsosz (młyn, kappliczka, szkoła), Łysaków, Bógdał, Tęgobórz, Bonowice, Zawada, Browarek, Kostkowice, Skałki Kroczyckie)
z aparatem przez zimowe olsy Doliny Górnej Warty - 1.03.2018
(Wyżyna Częstochowska, Obniżenie Górnej Warty, kuesta jurajska, żurawie, sarny, dziki)
Zimowo po pagórkach między Niegowonicami, Żelazkiem a Ogrodzieńcem - 11.02.2018
(Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, PK Orlich Gniazd, Wyżyna Częstochowska, Warta, Niegowonice, Kromołowiec, Grabowa, Centuria, Góra Żarów, Kamionkowa, Śrubarnia, Żelazko, Podzamcze, kamieniołomy w Niegowonicach i Ogrodzieńcu, Ogrodzieniec)
"zimowy" spływ kajakowy Wiercicą - 6.02.2018
"zimowe" kółeczko po okolicy, znaczy Mirów, Kroczyce itp. - 3.02.2018
(Włodowice, zamek Mirów, zamek Bobolice, Zdów, Białka Zdowska, Zalew Dzibice, Marianka, Kroczyce, Lgotka)


Rok 2017

Dolina Wiercicy w zimowej końcówce 2017r. - 30.12.2017
(Wyżyna Częstochowska, Dolna Wiercicy, Ostrężnik, rez. Parkowe, Siedlec, Kamieniołom Warszawski, Grabowa Droga, Aleja Klonowa, Złoty Potok, Staw Zielony, Koziarska Góra)
"w grudniu po południu" pograniczem Jury i Progu Lelowskiego - 27.12.2017
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Skałki Kroczyckie, Kostkowice, Dzibice, Zagórze, Woźniki, Sadowie, okolice Irządz, Wilgoszcze, Staromieście, Podlelowie, Góry Lgockie, Dąbrowno, Mzurów, Damiak, Postaszowice, Niegówka, Łutowiec)
po północnej części Wyżyny Częstochowskiej w okolicach Mirowa i Kroczyc - 10.12.2017
(Wyżyna Częstochowska, Włodowice (pałac), Kotowice, Mirów, Wielka Góra / Bukowiec, Ogorzelnik, Antolka, Ostrowy, Bliżyce, Waleniec, Zalew Dzibice, Kostkowice, Marianka, Kroczyce)
"polowanie" na Hecticocerasy, czyli poszukiwanie skamieniałości na kueście - 9.12.2017
(Włodowice, Góra Włodowska, kuesta, źródła, skamieniałości, amonity, kelowej, oksford)
zimowo z psem do Morska - 1.12.2017
(Włodowice, Morsko, Morsko-Zaborze, Skałki Morskie)
jesiennie jak co roku wschodnimi opłotkami Jury do Udorza i powrót przez Smoleń - 16.11.2017
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Dolina Górnej Pilicy, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Włodowice, Podlesice, Bleszczowa (cmentarz), Kroczyce, Przyłubsko, Las Buczyny w Szypowicach, Szypowice, Sierbowice, Kidów (kapliczki, kościół, stara gmina), Kolonia Dobra, Wierbka (pałac, Pilica, Maleszyny), Udórz, Dolina Udorki, Syber, Dolina Cisowej, Smoleń, Zamek Pilcza, Złożeniec, Kocikowa, Kolonia Giebło, Podzamcze, Zamek Ogrodzieniec, Góra Birów, karlin, Dworski Las, Żerkowice, Morsko)
wycieczka "niepodległościowa" z Forum Jurajskiego - 11.11.2017
(Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Zawiercie, Podzamcze, Góra Janowskiego Zamek Ogrodzieniec, Ryczów, Krzywopłoty, Zamek Bydlin, Dolina Tarnówki i Białej Przemszy, Golczowice, Chechło, Piaski, okolice Grabowej i Niegowonic, Łazy)
jesienne Skałki Kroczyckie - 12.10.2017
(Góra Zborów, Skałki Kroczyckie, Słupsko, Zalew Dzibice, Kostkowice, Białka Zdowska, źródła)
okolice Ogrodzieńca i Góra Birów - 9.10.2017
(Wyżyna Częstochowska, Ogrodzieniec, kamieniołom, Podzamcze, Góra Birów)
między Słonecznymi Skałkami a Sokolimi Górami, czyli pieszo po okolicach Olsztyna - 18.09.2017
(Wyżyna Częstochowska, Olsztyn, Kielniki, rezerwat Sokole Góry, Biakło, Lipówki)
z Włodowic do Złotego Potoku i Lelowa - 11.09.2017
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Dolina Wiercicy, Dolina Białki Lelowskiej, Jaworznik, Żarki, Złoty Potok, Janów, Sieraków, Mełchów, Lelów (stodoły, zalew, pustelnia), Bodziejowice)
z Włodowic Doliną Warty do Olsztyna i na Dróżki św. Idziego - 28.08.2017
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Górnej Warty, Mrzygłód, Oczko, Korwinów, Słowik, Warta, Kręciwilk, Olsztyn, Kielniki, Sokole Góry, Zrębice, Skałki i Źródło św. Idziego, Suliszowice, Żarki)
z Włodowic za Szczekociny w Dolinę Górnej Pilicy - 17.08.2017
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Płaskowyż Jędrzejowski, Włodowice, Dolina Górnej Pilicy, Dolina Żebrówki, Rów Białki Zdowskiej, Bodziejowice, Trzciniec, Małoszyce, Jasieniec, Obiechów, Sprowa, Goleniowy, Tarnawa Góra, Bonowice, Grabiec, Pilica, Krztynia)
w lipcowy wieczór po okolicy Włodowic i Kroczyc - 18.07.2017
(Wyżyna Częstochowska, Rów Białki Zdowskiej, Jaworznik, Kolonia Bobolice, Zdów, Kostkowice, Marianka, Podlesice)
z Włodowic Doliną Żebrówki, Górnej Pilicy i Krztyni - 21.06.2017
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Płaskowyż Jędrzejowski, Włodowice, Dolina Górnej Pilicy, Dolina Żebrówki, Rów Białki Zdowskiej, Lgotka, Sierbowice, Siadcza, Wola Libertowska, Łany, Jasieniec, Obiechów, Sprowa, Chałupki, Bonowice, Grabiec)
Białka Lelowska, Krztynia i Pilica przed majówką 2017 - 28.04.2017
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Dolina Pilicy, wysoka woda na Pilicy, Krztyni i Białce Lelowskiej, Lelów, Przyłęk, Łąkietka, Tęgobórz, Bonowice)
kwietniowa zima w Dolinie Wiercicy - 20.04.2017
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Dolina Wiercicy, Postaszowice, Gorzków, Złoty Potok, Julianka (stacja, kamieniołom, rzeka Wiercica), Przyrów, Brama Twardowskiego, kirkut w Żarkach, Góra Birów, Włodowice)
test e-bike II - 5.04.2017
(Wyżyna Częstochowska, Włodowice, Kotowice, Żarki, Leśniów, Ostrężnik, Ludwinów, Bystrzanowice, Mzurów, Mirów)
test e-bike i popołudniowa pętelka z córką - 1.04.2017
(Wyżyna Częstochowska, Kroczyce, Pradła, Dzwonowice, Pilica, Kocikowa, Podzamcze, Włodowice)
spacer na Rudnicką Górę k/Włodowic - 27.03.2017
(Wyżyna Częstochowska, kuesta, zaskroniec, żmija zygzakowata)
do Dworskiego Lasu, Mokrusa i w szypowickie buczyny - 25.03.2017
(Wyżyna Częstochowska, okolice Skarżyc, Okrąglik/Żerkowska, Dworski Las, Mokrus, rakietówka, Siamoszyce, Krztynia, Przyłubsko, Lgota, Kroczyce)
późnym popołudniem do Mirowa - 8.03.2017
(Wyżyna Częstochowska, Mirów, Bobolice, Orle Gniazda, Zalew Dzibice, Kroczyce)
fotopolowanie na jurajskiej kueście - 5.03.2017
(Wyżyna Częstochowska, kuesta, sarny, żmija zygzakowata)
Przez Mstów do Pławna nad Wartą - 27.02.2017
(Wyżyna Częstochowska, Niecka Włoszczowska, Dolina Górnej Warty, Warta, Wiercica, Łutowiec, Trzebniów, rez. Parkowe, Dolina Wiercicy, Siedlec, Pabianice, Piasek, Czepurka, Zagórze, Małusy, Mstów, Kłobukowice, Rzeki, Zberezka, Pławno (kirkut), Gidle (kościoły), Dąbek, Garnek, Kopaniny, PK Stawki, Julianka, Ostrężnik, Czatachowa, Przewodziszowice.)
Odwilżowo po Jurze i Progu Lelowskim - 15.02.2017
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Bliżyce, Ślęzany, Staromieście, Sokolniki, Zagórze, Irządze, Krztynia, Rokitno, Szczekociny, Siedliska, Wygiezłów, Turzyn, Lelów, Dąbrowno, Mzurów)
w kółeczko ku Orlim Gniazdom - 30.01.2017
(Wyżyna Częstochowska, Mirów, Bobolice, Orle Gniazda, źródła Białki Zdowskiej, Kroczyce)
narty w Morsku - styczeń 2017
(Stok w Morsku)
2 połowa stycznia 2017 w okolicy Włodowic
(Włodowice, kuesta, Góra Włodowska, spacer z psem)
zimowo-mroźne okolice Włodowic - 5-6.01.2017
(Włodowice, kuesta, Góra Włodowska, Rzędkowickie Gaje, 4x4, spacer z psem)


Rok 2016

ostatnia dekada grudnia 2016 na Jurze K-Cz
(Włodowice, Skałki Morskie, Lgotka, Podlesice, Apteka, Skałki Rzędkowickie, źródło Grzybówki, kuesta, Góra Włodowska, Rzędkowickie Gaje)
uciec od śniegu -17.12.2016
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Dolina Wiercicy, Dolina Pilicy, Dolina Białki Lelowskiej, Dolina Żebrówki, Żarki, Janów, Julianka, Zalesice, Wiercica, Sieraków, Mełchów, Biała Wielka (kapliczka, młyny), Bogumiłek, Białka, Przyłęk, Pilica, Szczekociny, Rokitno, Siedliszowice, Huta Szklana)
kolejny "zimowy" spacer do Lgotki - 29.11.2016
(Włodowice, Skałki Morskie, Lgotka, Podlesice, Apteka, Skałki Rzędkowickie)
na MTB po okolicy - 22.11.2016
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Białki Zdowskiej, Dolina Krztyni, Skałki Kroczyckie, Skałki Podlesickie, Słupsko, Pradła, Siamoszyce źródła Krztyni, Skarżyce)
spacer z psem z Rzędkowic przez Górę Zborów i Słupsko do Zalewu w Kostkowicach - 18.11.2016
(Skałki Rzędkowickie, Złomiskowa Turnia, Góra Zborów, Skałki Kroczyckie, Słupsko, Zalew Dzibice, Kostkowice, Białka Zdowska)
spacery dwa z psem do źródeł Grzbówki w Lgotce - 13 i 14.11.2016
(Włodowice, Skałki Morskie, Lgotka, Podlesice, Apteka, Skałki Rzędkowickie)
wycieczka TJ/FJ z Zawiercia do Krzywopłotów - 11.11.2016
(Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Dolina Wodąca, Smoleń, Ryczów, Bydlin, Krzywopłoty, Stoki, Krępa, Dolina Czarnej Przemszy)
w poprzek Jury i Progu Lelowskiego do Charsznicy - 4.11.2016
(Wyżyna Częstochowska, Wyżyna Miechowska, Próg Lelowskie, Brama Wolbromska, Dolina Przemszy, Dolina Pilicy, Dolina Żebrówki, Niegowonice, Chechło, Ryczówek, Kolbark, Wolbrom, Jeżówka, Podlesie, Charsznica, Kępie, Biała Góra, Otola, Żarnowiec, Siadcza, Solca, Wólka Ołudzka, Trzciniec, Białka Zdowska)
spacer z psem do Lgotki i na G. Aptekę - 31.10.2016
(Włodowice, Skalki Morskie, Lgotka, Podlesice, Apteka, Skałki Rzędkowickie)
w ostatnie godziny lata z Włodowic w Dolinę Górnej Warty - 22.09.2016
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Warty, Niegówka, Podlesice, Koniecpol, Dąbrowa Zielona, Garnek, Trząska, Mstów, Częstochowski Przełom Warty, Częstochowa, Korwinów, Warta, Włodowice)
popołudniowe kółeczko po okolicach Niegowej i Sokolnik - 15.09.2016
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Jaworznik, Łutowiec, Niegowa, Mzurów, Tomiszowice, Bliżyce kuźnia, Zagórze, Bodziejowice)
Spływ Górną Pilicą na odcinku Przyłęk - Łysaków - 12.09.2016
popołudniem do Raszkowa i Otoli - 19.08.2016
(Wyżyna Częstochowska, Rów Białki Zdowskiej, Dolina Pilicy, Dolina Żebrówki, Wywła, Raszków, Brzeziny, Otola, Jeziorowice)
późnopopołudniowa pętla do Pradeł - 17.07.2016
(Wyżyna Częstochowska, Włodowice, Zalew Dzibice, Krochmalnia, Pradła, Huta Szklana)
Maj 2016 w Dolinie Górnej Pilicy
(Dolina Pilicy, Przyłęk, Łąkietka)
z córką do Leśniowa i powrót przez Jaworznik - 7.05.2016
(Wyżyna Częstochowska, Włodowice, Jaworznik, Mirowski Gościniec, Leśniów)
Kwiecień na północnej części Jury (22-23.04.2016)
(Wyżyna Częstochowska, rez. Góra Zborów, Skałki Kroczyckie, Kołoczek, Bukowiec Wielki, Góry Gorzkowskie, rez. Bukowa Kepa)
W góry, wgóry miły bracie - 17.04.2016
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Bliżyce, Lisie Jamy, Antolka, okolice Gorzkowa, Osinowy Dół, rez. Bukowa Kępa, Dąbrowno, Dobrogoszczyce, Góry Gorzkowskie, Międzygórze, Dolina Wiercicy, Suliszowice, Wysoka Lelowska, kuesta k/Żarek)
Kwietniowa kuesta w okolicy Włodowic
(Wyżyna Częstochowska, Włodowice, kuesta, kwiatki, żmija zygzakowata)
Zakupy na Jarmarku w Żarkach i pętla do Siedlca - 19.03.2016
(Włodowice, Żarki (jarmark, kirkut) Żareckie Ścieżki, Leśniów, Dolina Wiercicy (Diabelskie Mosty, Brama Twardowskiego, Ostrężnik), Siedlec, Suliszowice)
Krótki wieczorny wyjazd rowerowy w koło Włodowic - 18.03.2016
(Włodowice, kuesta, Góra Włodowska)
Marcowa Jura
(Wyżyna Częstochowska, Mirów, zamek Bobolice, Skałki Rzędkowickie, Lgotka, przylaszczki, żmija zygzakowata)
do Decathlonu w Poczesnej i na opłotki Częstochowy - 9.03.2016
(Włodowice, Myszków, Lgota, Dolina Górnej Warty, Jastrząb, Poczesna, Huta Stara, hałdy i kopalnie rud żelaza, Brzeziny, Zawodzie, Ostrów, Wysoka Lelowska, kuesta jurajska, Żarkia)
wiosenny rozruch po Jurze Północnej, Progu Lelowskim, Dolinie Górnej Pilicy - 4.03.2016
(Włodowice, Mirów, Trzebniów, Dolina Wiercicy, Złoty Potok, Sygontka, Wiercica, Przyrów, Podlesie, Wąsosz, Białka Lelowska, Pilica, Przyłęk, Nakło, Grabiec, Ołudza, Solca, Szyce, Siamoszyce, Krztynia, stara zabudowa)
Zimowa Wędrówka z Amonitem po Pustyni Błędowskiej - 14.02.2016
(Pustynia Błędowska, Staw Zielony, Klucze, Dąbrówka, Chechło)
po okolicach Jaworznika, Bobolic i Kroczyc - 6.01.2016
(Włodowice, Jaworznik, zamek Bobolice, Huby / Kolonia Bobolice, Zdów, źródła Białki Zdowskiej, Zalew Dzibice, Wrzoski, Kroczyce)
Noworoczny spacerek po skraju Skałek Morskich - 1.01.2016
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Morskie, Lgotka, okolice Podlesic)


Rok 2015

Po północnej części Wyż. Częstochowskiej do Zagórza - 27.12.2015
(Włodowice, Kotowice, Trzebniów, Złoty Potok, rzeka Wiercica, zalew Zalesice, Żuraw (kościół), Zagórze, Bukowno-Dwór, Duży Kamień (kamieniołom) k/Przymiłowic, Olsztyn, Choroń, Przybynów (kościół), wapienniki)
Świateczny Zamek Pilcza i spacer po Dolinie Wodącej - 26.12.2015
(Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Dolina Wodąca, zamek Pilcza w Smoleniu, wzgórze Dziurawa, Biśnik, Jaskinia Psia, Grodzisko Chłopskie)
Wycinka na skałkach Grzędy Mirowskiej - 17.12.2015
(Wyżyna Częstochowska, gmina Niegowa, Mirów)
Krótki spacer na skraju Przewodziszowic - 29.11.2015
(Wyżyna Częstochowska, gmina Żarki, Skała Rajce i nowy szlak turyst. strażnica w Przewodziszowicach)
3 kamieniołomy, znaczy zachodnimi opłotkami Jury - 11.12.2015
(Wyżyna Częstochowska, Próg Woźnicki, Garb Tarnogórski, Włodowice, Okiennik Wielki, Blanowice, Rudniki (hałda kop. rud żelaza), Poręba (kopalnie węgla brunatnego), Ciągowice (kościół), Wysoka (kamieniołom, cementownia), Niewowonice (kamieniołom), Kromołowiec, Grabowa, Piaski, rzeka Centuria, Ogrodzieniec (kamieniołom), Bzów (źródła Czarnej Przemszy), Piecki, Skarżyce (kościół))
Po środkowej części Jury, czyli między dolinami Białej Przemszy, Udorki i Krztyni - 25.11.2015
(Wyżyna Częstochowska, Garb Tarnogórski, Próg Lelowski, Włodowice, Zawiercie, Kuźnica Masłońska, Łazy, Niegowonice, Góra Buce, rzeka Centuria, Błędów, rzeka Biała Przemsza i Sztoła, Krzykawa, Bolesław (dworek), Klucze, Pustynia Błędowska, Bydlin, Kąpiele Wielkie, Dolina Udorki, Udórz, Dolina Pilicy, rzeka Pilica, Wierzbica, Dolina Żebrówki, Kolonia Dobra, Dzwonowice, Siamoszyce, Skarżyce)
Spacerek na Skałki Rzędkowickie - 20-23.11.2015
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Rzędkowickie, okolice Włodowic, Morska-Zaborza, Rzędkowic, Morsko-Zaborze, Rzędkowickie Gaje)
Skałki Rzędkowickie pod październikowym śniegiem - 12.10.2015
(Wyżyna Częstochowska, gmina Włodowice)
Klasyk pogranicza Północnej Jury i Progu Lelowskiego - 2.10.2015
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Włodowice, zamek Mirów, Łutowiec, wzgórze Bukowie, okolice Trzebniowa, Kozubce, Wąwóz Tarnówki, okolice Gorzkowa, Dolinka pod Damiakiem, Osinowy Dół, rez. Bukowa Kępa, Dąbrowno, Kacin, Tomiszowice, Dobrogoszczyce, źródła Białki Zdowskiej)
Kajakiem u źródeł Białki Zdowskiej, oraz po Zalewie w Siamoszycach - 17.09.2015
Po jurajskich pagórkach między Mirowem a Podzamczem - 28.08.2015
(Wyżyna Częstochowska, Włodowice, Grzęda Mirowska, Dolina Krztyni, rzeka Krztynia, Przyłubsko, Dolina Więcki, Kiełkowice, Rzędowa Skała k/Bzowa, Dworski Las)
Nad Górną Pilicę sprawdzić poziom wody w rzece - 20.08.2015
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Niecka Włoszczowska, Włodowice, Biała Błotna, Lelów, rzeka Białka Lelowska, rzeka Pilica, Przyłęk (spalony młyn), Bógdał, Grabiec)
Pływanie, zabawa i nauka wchodzenia do kajaka na Zalewie Dzibice - 7.08.2015
Do Kostkowic - 28.07.2015
(Wyżyna Częstochowska, Włodowice, cmentarz wojenny w Kotowicach, zamek Bobolice, Zdów, źródła i Białka Zdowska, Pojezierze Kostkowickie / Zalew Dzibice, Potok Wodząca, Skałki Morskie)
Do Raszkowa i Białej Wielkiej, czyli na wschód od Doliny Pilicy - 3.06.2015
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Niecka Włoszczowska, Płaskowyż Jędrzejowski, Dolina Górnej Pilicy, Włodowice, Zdów, Sokolniki, Turzyn, Biała Wielka, rzeka Pilica, Przyłęk, Raszków, Kapkaz, Łany, Dobraków (kościół), Dolina Żebrówki, Dolina Krztyni)
Do Dzwono-Sierbowic i źródeł Więcki / Krztyni - 2.06.2015
(Wyżyna Częstochowska, Włodowice, Dolina Krztyni, Huta Szklana, Dzwono-Sierbowice (kościół), Szypowice (kapliczka), Dolina Więcki, źródła Krztyni, Żerkowice)
Okolice Mirowa, Kroczyc i Morska, czyli stała krótka pętla rowerowa - 5.05.2015
(Wyżyna Częstochowska, Włodowice, Kolonia Bobolice, Zdów, Białka Zdowska, Wrzoski, Kroczyce, Morsk)
Wiosenny spływ kajakowy rzeką Pilicą na odcinku Tęgobórz-Przyłęk - 15.04.2015
Do Udorza i Chliny - 29.03.2015
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Dolina Pilicy, Włodowice, Skarżyce, Giebło (kościół), źródła rzeki Pilica, Pilica, Góry Barańskie, Dolina Udorki, Udórz (zamek, grodzisko, folwark, spichlerz), Chlina (kościół, krzyż wdzięczności dla Cara Aleksandra II), Żarnowiec (kościół), Łany, Dolina Żebrówki, Jeziorowice (stara zabudowa), Zawada Pilicka)
spacer z zamku w Smoleniu na Grodzisko Pańskie, czyli szlakami po Dolinie Wodącej - 23.03.2015
(Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Dolina Wodąca, zamek Pilcza w Smoleniu, Zegarowe Skały, Jaskinia Zegar, Grodzisko Pańskie)
W zaćmienie słońca do Rudnik k/Cz-wy - 20.03.2015
(Dolina / Obniżenie Górnej Warty, Wyżyna Częstochowska, Niecka Włoszczowska, Włodowice, Postęp, rzeka Warta, Lgota Nadwarcie, Jastrząb, Częstochowa (Złota Góra), Częstochowski Przełom Warty, Balikowa Skała, Jaskrów, kamieniołom Latosówka, kamieniołom Lipówka, Rudniki, Mstów (klasztor), Rajsko, Krasice (grób pątników), Przyrów, Dolina WIercicy, Jaworznik)
Spacer z Pradeł przez Skałki Kroczyckie i Rzędkowickie - 18.03.2015
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Krztyni, rzeka Krztynia, Pradła-Fryszerka, okolice Gołuchowic, zalew Kroczyce/Dzibice, Skałki Rzędkowickie, Skałki Podlesickie, Góra Apteka)
Test nowych kajaków na Zalewie w Kostkowicach - 15.03.2015
Asfaltami po Progu Lelowskim - 22.02.2015
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Włodowice, Bliżyce, Stara Wieś, Staromieście, Siedliska (spichlerz), rzeka Krztynia, Bonowice, Pradła, Huta Szklana, Morsko)
Do Lelowa - 15.02.2015
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Włodowice, Zdów, Bliżyce (stodoła), rzeka Białka Lelowska, Lelów (ohel / grób cadyka Biedermanna), Sadowie, Pradła, Dolina Krztyni, Skarżyce)
Kajakiem po Białce Zdowskiej - 14.02.2015
Doliną Warty do rez. Zielona Góra i powrót przez jurajskie pagórki - 16.01.2015
(Dolina / Obniżenie Górnej Warty, Wyżyna Częstochowska, Włodowice, Żarki (kościół, młyn), Żarki Letnisko (Willa Nałęcz), rzeka Warta, Oczko, Zalew Poraj, Korwinów Młyńskie Wały, Słowik, rez. Zielona Góra, skałą Diabelskie Kowadło, jeziorka krasowe w Kusiętach, Joachimów, Turów, Zrębice, Siedlec, Kamieniołom Warszawski, Ostrężnik, Przewodziszowice (zamek), Czarny kamień, Łutowiec, Mirów (zamek))
Spacer z psem przez Skałki Morskie, Podlesickie i Rzędkowickie do Lgotki - 13.01.2015
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Rzędkowickie, Skałki Podlesickie, Skałki Morskie, Morsko, skała Okiennik Morski, Lgotka (źródło), Podlesice, Góra Apteka, Sarnie Skałki, Rzędkowickie Gaje)
Zimowa pętla przez Zaborze i Tomiszowice - 6.01.2015
(Włodowice kuesta, stawy w Jaworzniku, Żarki, Żarecka Droga, Zaborze, Skalna Brama k/Suliszowic, Dolina Wiercicy, Gorzków, winnica na żółtym szlaku k/Brzezin, Postaszowice, Mzurów, Bliżyce, Lisie Jamy, Zdów)
Zimowy spacer w kierunku Góry Apteka - 4.01.2015
(Wyżyna Częstochowska, Skały Bukowe, Skałki Podlesickie, okolice Włodowic, Morska-Zaborza)


Rok 2014

W pierwszy śnieg zimy 2014/15 - 27.12.2014
(Wyżyna Częstochowska, Bobolice, Zdów, Białka Zdowska, Włodowice)
Na Rzędkowickie Skały, tym razem rodzinny spacer z psem - 20.12.2014
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Rzędkowickie, okolice Włodowic, Morska-Zaborza, Rzędkowic, Okiennik Rzędkowicki, Wilczy Kamień)
Spacerek na Skałki Rzędkowickie - 2.12.2014
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Rzędkowickie, okolice Włodowic, Morska-Zaborza, Rzędkowic, Okiennik Rzędkowicki, kamionki na Rzędkowickich Gajach/Bialej Górze)
Do Bydlina prawie w 100-lecie Bitwy pod Krzywopłotami - 15.11.2014
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Białej Przemszy, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Kromołów (źródła Warty), Ryczów, Bydlin, Kwaśniów, Rodaki, Krępa)
Przez Próg Lelowski, Dolinę Żebrówki i Pilicy do Źródeł Rajecznicy - 5.11.2014
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, rzeki Żebrówka i Pilica, rez. Kępina, Lgotka, Siadcza, Wierzbica, Łany, Rokitno, Pradła)
Górna Pilica poniżej Żarnowca - 2.11.2014
Nad Wiercicę przez Góry Lgockie - 27.10.2014
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Włodowice, Bliżyce, Ślęzany, Bystrzanowice, Julianka, Wiercica, Złoty Potok, Żarki)
Spływ Górną Pilicą Przyłęk - Łysaków - 12.10.2014
Pogranicze Jury i Progu Lelowskiego - 15.09.2014
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Jaworznik, Łutowiec, Postaszowice, Lgota Gawronna, Sokolnik, Zagórze, Bodziejowice)
Klasycznie po północno-wschodnim skraju Jury - 28.08.2014
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Ogorzelnik, Zagórze, Kol. Wiśnie, Pradła, Krztynia)
Spływ Górną Pilicą poniżej Wierbki - 28.07.2014
W poszukiwaniu jurajskich storczyków - 18.05.2014
(Wyżyna Częstochowska, okolice Dworskiego Lasu i Giebła, kwitnący obuwik pospolity)
Skałki Kroczyckie - 11.05.2014
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Kroczyckie, Potok Wodząca, Słupsko, rez. Góra Zborów, Sadek, okolice Podlesic)
Krótko po okolicach Włodowic i Kroczyc - 6.05.2014
(Wyżyna Częstochowska, Kotowiec cementarz wojenny, Grzęda Mirowska, Kostkowice, Kroczyce)
Spływ kajakowy Białką Lelowską - 21.03.2014
3 dni na jurajskich szlakach: wstęp, fotorelacja: dzień I, dzień II, dzień III - 10-12.03.2014
(Wyżyna Olkuska, Dolinki Krakowskie, Rów Krzeszowicki, Garb Tenczyński, Wola Filipowska, zamek Tenczyn, Tenczynek, Krzeszowice, Miękinia (kamieniołom), Czerna (Diabelski Most), Dolina Eliaszówki, Dębnik (kamieniołom), Dolina Racławki, wąwóz Stradlina, Markowa Skała nad Racławicami, okolice Racławic, Powroźnikowa Skała, Przeginia, Sułoszowa, Biała Droga, Michałówka, Cieplice, Dolina Białej Przemszy, Biała Przemsza, Chrząstowice, Bydlin, Krzywopłoty, Straszykowe Skały, okolice Ryczowa, Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Góra Janowskiego, Karlin, Dworski Las, okolice Piaseczna, zamek Bąkowiec, Włodowice)
Ponownie do Decathlonu, czyli wycieczka Obniżeniem Górnej Warty - 4.02.2014
(Dolina / Obniżenie Górnej Warty, rzeka Warta, zalew Poraj, Myszków, Oczko, Dolina Warty, Poczesna, Poraj)
Wiosenna, choć styczniowa wycieczka do Podlesia na grodzisko stożkowe - 6.01.2014
(Wyżyna Częstochowska, Niecka Włoszczowska, Próg Lelowski, młyny, kapliczki, Dolina Wiercicy, Włodowice, Zdów, Bliżyce, Sokolniki, Turzyn, Biała Wielka, Bogumiłek, Małchów, Podlesie, Kozaków, Stary Koniecpol, Luborocza, Święta Anna, Przyrów, Julianka, Janów, Czatachowa, Żarki)


Rok 2013

"Zimowa" wycieczka do Starzyn - 28.12.2013
(Wyżyna Częstochowska, Niecka Włoszczowska, Dolina Pilicy, rzeka Pilica, Próg Lelowski, Zdów, Lelów, Przyłęk, Szczekociny, Zawada, Kostkowice)
Świąteczna pętla z Żarek w okolice Suliszowic - 26.12.2013
(Wyżyna Częstochowska, okolice Żarek, Czatachowa, Dolina Wiercicy, Suliszowice, Jaroszów, Żarecka Droga)
Do Smolenia - 17.12.2013
(Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Skarżyce, Pilica, Smoleń, Morusy, Siamioszyce, Lgotka)
Do Doliny Udorki - 2.12.2013
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Pilicy, Dolina Udorki, Dolina Cisowej, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Żerkowice, Dzwonowic, Wierbka, Udórz, Kąpiołki, Smoleń, Pilica, Biskupice, Gulzów, Przyłubsko, Morsko)
Na Progu Lelowskim - 17.11.2013
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Zdów, Ślęzany, Wygiezłów, Irządze, Pradła, Kroczyce)
Obrzeżami Rowu Białki Zdowskiej - 14.11.2013
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Bobolice, Kostkowice, Bodziejowice, Biała Błotna, Wygoda)
Z Włodowic do Ostrężnika, Trzebniowa i Niegowej - 10.11.2013
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Wiercicy, Jaworznik, Żarki, Czatachowa, Trzebniów, Walasówki, Postaszowice, Bobolice)
Dolina Górnej Pilicy, Dolina Żebrówki i Dolina Krztyni - 31.10.2013
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Niecka Włoszczowska, Rów Białki Zdowskiej, rzeka Pilica, młyny, Szczekociny, Gawrony, Las Gąszcze, Węgrzynów, Małoszyce, Otola, Ołudza, Siedliszowic)
Do Smykowa nad Wiercicą i powrót przez Góry Gorzkowskie - 22.10.2013
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Niecka Włoszczowska, Żarki, Dolina Wiercicy, PK Stawki, rzeka Wiercica, Knieja, Przyrów, Teodorów, Sokole Pole, Bystrzanowice, Niegowa)
Popołudniem po okolicach Żarek i Niegowej - 12.08.2013
(Wyżyna Częstochowska, Jaworznik, Przewodziszowice, Niegowa, Bobolice)
Popołudniem po okolicach Jaworznika i Pradeł - 26.07.2013
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Jaworznik, Mirów, Krochmalnia, Pradła)
Powódź w Lelowie i okolicach - 6.07.2013
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, rzeka Białka Lelowska i Krztynia, Sokolniki, Lelów, Przyłęk, Bonowice, Kostkowice)
Dolina Górnej Pilicy w okolicach Przyłęku - 22.06.2013
(Niecka Włoszczowska, Dolina Górnej Pilicy, rzeka Pilica, rzeka Krztynia, meandry, Tęgobórz, Przyłęk)
Obniżenie Górnej Warty - 27.05.2013
(Wyżyna Częstochowska, Dolina / Obniżenie Górnej Warty, rzeka Warta, zalew Poraj, Włodowice, Kopaniny, Myszków, Lgota Nadwarcie, Oczko, Kuźnica, Jastrząb, Kamienica, Poczesna, Nowa Wieś, Poraj, Nowa Wieś Żarecka, Myszków)
Spacerkiem ze Smolenia do Podzamcza - 17.05.2013
(Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, okolice Złożeńca, Brzuchacka Skała, okolice Ryczowa)
Dolina Górnej Pilicy - 15.05.2013
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Niecka Włoszczowska, rzeka Pilica, Dolina Pilicy, Kostkowice, Rów Białki Zdowskiej, Dolina Krztyni, Szczekociny, Nakło, Zawada)
Wiosenne pogranicze Jury i Progu Lelowskiego - 10.05.2013
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Jaworznik, Czarny Kamień, Niegowa, Postaszowice, Tomiszowice, Bobolice)
Skałki Kroczyckie - 1.05.2013
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Kroczyckie, Jastrzębnik, Łysak, Popielowa, Jaskinia Pod Oknem)
Dorzecze Krztyni - 22.04.2013
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, stara zabudowa, Białka Zdowska, Wygoda, Browarek, Rokitno, Otola, Ołudza, Trzciniec (kuesta kredowa), Pradła)
Wiosenna zima - 7.04.2013
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Wiercicy, Kotowice, Żarki, Janów, asfaltem do Julianki i z powrotem)
Dolina Cisowej, zamek w Smoleniu i Pilica - 23.03.2013
(Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Dolina Cisowej, wzgórze Grzebień, skały Zdolnicy, Wołówka, zamek Pilcza, Pilica nad klasztorem)
Zimowy spływ Pilicą, Tęgobórz - Przyłęk - 24.02.2013


Rok 2012

Późną jesienią między Szczekocinami a Żarnowcem - 15.11.2012
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Niecka Włoszczowska, Rów Białki Zdowskiej, Dolina Pilicy i Żebrówki, rzeka Pilica, Zawada, Szczekociny, Bonowice, Sprowa, Obiechów, Małoszyce, Łany, Żarnowiec, Wola Libertowska)
Odległe opłotki naszej Jury - 21.10.2012
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Niecka Włoszczowska, Częstochowski / Mirowski Przełom Warty, Częstochowa, Balikowa Skała, kamieniołom Latosówka, Mstów (klasztor), Chmielarze, Knieja, Julianka, Próg Lelowski, Młyn w Białej)
Wczesno jesienne rowerowanie - 4.10.2012
(Wyżyna Częstochowska, Złoty Potok, Bystrzanowice)
Do Koniecpola, czyli rowerem przez Dolinę Pilicy - 30.09.2012
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Niecka Włoszczowska, rzeka Pilica, Dolina Pilicy, Dobrogoszczyce, Lelów, Koniecpol, Wąsocz, Przyłęk)
Między Lelowem a Irządzami - 21.09.2012
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Źródła Halszki, Dzibice, Zagórze, Jaskinia w Sokolnikach, Wygiezłów)
Rowerkiem między Szczekocinami a Żarnowcem - 28.08.2012
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Niecka Włoszczowska, rzeka Pilica, Dolina Pilicy, Szczekociny (pałac), Raszków (dwór, kapliczka), Przełaj, Żarnowiec, Przychody, Dolina Żebrówki, Szyce (kapliczka))
Spływ krystaliczną jurajską Wiercicą - 18.08.2012
Wzdłuż Wiercicy i powrót przez Próg Lelowski - 1.08.2012
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Niecka Włoszczowska, rzeka Wiercica, Julianka, Wiercica, Przyrów (kościół), Podlesie (kościół), Biała Wielka (młyn), Białka Lelowska)
Wycieczka na wschodnie pogranicze Jury - 27.05.2012
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Rów Białki Zdowskiej, rez. Kępina, Pradła, Dolina Krztyni, rzeka Krztynia)
Od Żarek po Tomiszowice - 3.01.2012
(Wyżyna Częstochowska, Jaworznik, Żarki, Dolina pod Damiakiem, Tomiszowice)


Rok 2011

Dolina Cisowej w jesiennej barwie - 29.11.2011
(Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Dolina Cisowej, wzgórze Grzebień)
Jesienny spacerek do Dworskiego Lasu i z powrotem - 19.11.2011
(Wyżyna Częstochowska, Piecki, okolice Skarżyc, Dworski Las, Żerkowice, Okiennik Wielki, skała Barwinek)
Jesienny spacer z Żarek - 4.11.2011
(Wyżyna Częstochowska, kirkut w Żarkach, Czatachowa, wzgórze Bukowie, okolice Trzebniowa)
Jesienna wycieczka na Dumynię k/Pradeł - 2.11.2011
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Wrzoski, Gołuchowice, Dumynia, Dolina Krztyni, Dolina Więcki)
Fotorelacja z wiosennego wyjazdu do Olsztyna z przyległościami - 22.04.2011
(Wyżyna Częstochowska, okolice Olsztyna, wzgórze Biakło, rez. Sokole Góry, Jaskinia Olsztyńska, Jaskinia w Zielonej Górze, rez. Zielona Góra, Pustynia Siedlecka)
Zimowy spacer z Włodowic - 2.01.2011
(Wyżyna Częstochowska, Włodowice, Morsko Zaborze, Lgotka, cmentarz wojenny na Bliszczowej, Kroczyce, Wrzoski, Kostkowice, Zdów)
Odległe opłotki naszej Jury - 12.06.2011
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Niecka Włoszczowska, Częstochowski / Mirowski Przełom Warty, rzeka Warta, Jaskrów, Rzeki stara szkoła, Garnek, Soborzyce (kamienny wiatrak), Koniecpol, Lelów)
Zimowy spacer z Włodowic - 2.01.2011
(Wyżyna Częstochowska, Włodowice, Morsko Zaborze, Lgotka, cmentarz wojenny na Bliszczowej, Kroczyce, Wrzoski, Kostkowice, Zdów)


Rok 2010

Jesienna Gmina Niegowa - 3.11.2010
(Wyżyna Częstochowska, Niegowa, Mzurów, rez. Bukowa Kępa, Dolina pod Damiakiem)
Wczesno jesienne rowerowanie - 19.09.2010
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Żarki (stodoły, kirkut), Janów / Złoty Potok (zespół pałacowy, kirkut), Julianka (Wiercica, kamieniołom Janina), Mzurów Dolinak pod Damiakiem)
Za Szczekociny, Dolina Górnej Pilicy - 17.07.2010
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Niecka Włoszczowska, Dolina Pilicy, Nakło, Wąsocz, Kuczków, Wywła (kopiec Kościuszkowski i Głowackiego))
Okolice Żerkowic i Siamoszyc - 23.06.2010
(Wyżyna Częstochowska, Włodowice, Kiełkowice, Mokrus, Góra Bieńkówka, Siamioszyce, Więcki, Dolina Krztyni, Lgota)
Olsztyn i północno-wschodnie pogranicze Jury - 17.06.2010
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Niecka Włoszczowska, Włodowice, Krasawa, Olsztyn (zamek, Biakłao, Lipówki), Duży Kamień (kamieniołom), Bukowno, Przyrów (kościoły), Sieraków, Dolina pod Damiakiem)
Pogranicze Jury i Progu Lelowskiego - 14.06.2010
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Włodowice, Hucisko, Ogorzelnik, Antolka, Irządze, rez. Kępina, okolice Pradeł)
Okolice Smolenia w bajecznej zimowej scenerii - 24.01.2010
(Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Dolina Wodąca, Kolonia Dobra, Dolina Cisowej, wzgórze Grzebień, zamek Pilcza w Smoleniu)


Rok 2009

Listopadowa Jura, Próg Lelowski i zamek Udórz - 20.11.2009
(Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Dolina / Rów Białki Zdowskiej, rzeka Żebrówka, Kaszczor, Wólka Ołudzka, Otola, Udórz, zamek Udórz, Góry Barańskie, Kidów, Dolina Pilicy)
jesiennie między Żarkami Mzurowem a Huciskiem - 2.11.2009
(Wyżyna Częstochowska, Jaworznik, Żarki, Leśniów, Przewodziszowice, Niegowa, wzgórze Kamień, Kacin, Tomiszowice, Lisie Jamy, Ostrowy, Hucisko)
Jesienny spacer po okolicach Dol. Wiercicy - 31.10.200
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Wiercicy, Pstrągarnia, rez. Ostrężnik, rzeka Wiercica, wzgórze Bukowie i Jelnica, okolice Trzebniowa)
Wycieczka za granicę, za Pilicę znaczy - 2.08.2009
(Płaskowyż Jędrzejowski, Próg Lelowski, Dolina Pilicy, Sprowa, Obiechów (kościół jeszcze ze starym murem), Jasieniec, rzeka Pilicy, Łany Wielkie)
Wczesno letnie pogranicze Progu Lelowskiego i Jury - 6.07.2009
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Biała Błotna, Irządze, Pradła, Krztynia, Dumynia)
Wiosenna Dolina Wodąca - 18.04.2009
(Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Dolina Wodąca, Zegarowe Skały, skała Krzywość)
Zimowe pejzaże Mirowa i Skałek Rzędkowickich - 3.01.2009
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Rzędkowickie, Grzęda Mirowska, zamek Mirów)


Rok 2008

Spacerkiem z Siemięrzyc - 9.10.2008
(Wyżyna Częstochowska, Potok Wodząca koło Kostkowic, Skałki Rzędkowickie, Skałki Kroczyckie)
Okolice Olsztyna, przygotowywanie opisu trasy rowerowej - 25.08.2008
(Wyżyna Częstochowska, Olsztyn, Zrębice kapliczka św Idziego, Mstów (klasztor), Dolina Warty, Małe Góry, Góry Małuskie, Góry Towarne)
Okolice Pradeł i Trzcińca - 2.06.2008
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Trzciniec, Ołudza, Solca, kuesta kredowa)
wiosna nad Doliną Białki Zdowskiej - 3.05.2008
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Rów Białki Zdowskiej, Kolonia Bobolice, Krochmalnia, Wilków, Bodziejowice, Dzibice, Dobrogoszczyce, kapliczka, stara zabudowa)
Dolina Wodąca z przyległościami - 3.03.2008
(Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Dolina Wodąca, rez. Smoleń, skała Krzywość, Zegarowe Skały, Grodzisko Pańskie)
Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, część zachodnia - 26.02.2008
(Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Wzgórze Żar, Świniuszka, Wielki Grochowiec, Żelazko)


Rok 2007

świąteczny spacer po zimowej Grzędzie Mirowskiej - 26.12.2007
(Wyżyna Częstochowska, Grzęda Mirowska, Zamek Mirów i Bobolice)
Rezerwat Góra Zborów w zimowej szacie - 22.12.2007
(Wyżyna Częstochowska, rezerwat Góra Zborów, Kołoczek, Podlesice)
grudniowy spacerek po Pilica, Górze św. Piotra i Dolinie Wodącej - 8.12.2007
(Wyżyna Częstochowska, Pilica, Góra św. Piotra, Zamek Pilcza w Smoleniu, Dolina Wodąca, Biśnik, Grodzisko)
śnieżna Góra Zborów i Skałki Morskie - 29.11.2007
(Wyżyna Częstochowska, Góra Zborów, Morsko, Okiennik Mały, Rzędkowickie Gaje)
Zima w Kolonii Dobra - 21.11.2007
(Wyżyna Częstochowska, Kolonia Dobra)
śnieżny koniec jesieni na Skałkach Rzędkowickich - 20.11.2007
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Rzędkowickie)
off-roadowee początki zimy - 17.11.2007
(Wyżyna Częstochowska, kamieniołom Ogrodzieniec)
zimowy Zamek Ogrodzieniec - 10.11.2007
(Wyżyna Częstochowska, Zamek Ogrodzieniec, Góra Janowskiego, Podzamcze)
w jesienną burzę z tęczą - 4.11.2007
(Wyżyna Częstochowska, PK Orlich Gniazd, okolice Kromołowa, okolice Skarżyc, Okiennik Wielki)
przez Skałki Kroczyckie i Rzędkowickie - 28.10.2007
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Rzędkowickie, Skałki Kroczyckie )
jesienne Skałki Rzędkowickie - 26.10.2007
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Rzędkowickie)
przez Mirów, Antolkę i Dobrogoszczyce na Skałki Rzędkowickie - 17.10.2007
(Wyżyna Częstochowska, Mirów, Antolka, Ogorzelnik, Bliżyce, Dobrogoszczyce, Skałki Rzędkowickie)
Zamek Mirów podczas prac archeologicznych - 9.10.2007
(Wyżyna Częstochowska, Grzęda Mirowska, zamek Mirów)
pętla przez Zdów, Skałki Kroczyckie i Rzędkowickie - 7.10.2007
(Wyżyna Częstochowska, PK Orlich Gniazd, Zdów, Zdów Młyny, Skałki Kroczyckie, Góra Zborów, Skałki Rzędkowickie)
Okolice Trzebniowa i Wąwóz Tarnówki - 30.09.2007
(Wyżyna Częstochowska, okolice Trzebniowa, Brzeziny, Wąwóz Tarnówki, Dolina pod Damiakiem)
Off-roadowo z Ogrodzieńca w okolice Pilicy - 15.09.2007
(Wyżyna Częstochowska, Kolonia Dobra, Dolina Wodąca, Biśnik, Zamek Ogrodzieniec, kamieniołom Ogrodzieniec)
Kirkut w Żarkach - 12.09.2007
(Wyżyna Częstochowska, Żarki, kirkut, cmentarz żydowski)
letnie Skałki Rzędkowickie - 30.08.2007
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Rzędkowickie, Wilczy Kamień)
letni Próg Lelowski - 18.08.2007
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Dolina Żebrówki, Dolina Białki, Kotowice, Kolonia Bobolice, Zawada Pilicka, Ołudza, Solca, Szyce, Siedliszowice)
Góra Birów - 17.08.2007
(Wyżyna Częstochowska, Góra Birów w Podzamczu)
krótki wyjazd do Kromołowa i Skarżyc - 9.08.2007
(Wyżyna Częstochowska, PK Orlich Gniazd, Kromołów, okolice Skarżyc, Okiennik Wielki)
do Podzamcza, Pilicy i Szypowic - 8.08.2007
(Wyżyna Częstochowska, Podzamcze, Suchy Połeć, bunkry Linii B1, Pilica pałac i fara, kapliczka w Szypowicach)
Próg Lelowski z perspektywy rowerowego siodełka - 5.08.2007
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Browarek, Zagórze, Dąbrowno, Góry Lgockie, okolice Lelowa)
Początek wypasu kóz na Górze Zborów - 2.08.2007
(Wyżyna Częstochowska, rezerwat Góra Zborów, wypas kóz, Podlesice)
letni spacer po Grzędzie Mirowskiej - 30.07.2007
(Wyżyna Częstochowska, Grzęda Mirowska, Zamek Mirów i Bobolice)
po okolicach Olsztyna - 29.07.2007
(Wyżyna Częstochowska, Olsztyn, Biakło, Lipówki, Cegielnia, kamieniołom Kielniki, Zrębice kapliczka św. Idziego)
na Grzęde Mirowską - 24.07.2007
(Wyżyna Częstochowska, Kotowice, Mirów, Bobolice)
Off-roadowo na działkę w Dobrej - 15.07.2007
(Wyżyna Częstochowska, Kolonia Dobra, okolice Pilicy)
Okolice Włodowic po letniej burzy - 4.07.2007
(Wyżyna Częstochowska, kuesta, okolice Włodowic, Góra Włodowska, Rzędkowickie Gaje)
Straszykowe Skały - 30.06.2007
(Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, okolice Ryczowa)
Chłodny początek lata na Górze Zborów - 27.06.2007
(Wyżyna Częstochowska, rezerwat Góra Zborów, Kołoczek, Podlesice)
Skałki Rzędkowickie widoczki z lata i jesieni - 26.06.2007
(Wyżyna Częstochowska, gmina Włodowice, Skałki Rzędkowickie)
Próg Lelowski i Dolina Żebrówki - 24.06.2007 16.01.2016 aktualizacja zdjęć
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Dolina Żebrówki, Grabiec, Bonowice stara drewniana szkoła, Rokitno stare budownictwo Jeziorowic i Ołudzy, Wierzbica, Kolonia Dobra)
do Skarżyc, na Okiennik Wielki i powrót przez Kozi Borek - 19.06.2007
(Wyżyna Częstochowska, PK Orlich Gniazd, Skarżyce kościół, okolice Żerkowic, Okiennik Wielki, Kozie Borek)
Jura Północna i Próg Lelowski - 10.06.2007
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Pustynia Siedlecka, Szczypie, Jaskinia na Dupce, Piasek, Julianka, Sygątka, Apolonka, Lgota, Staromieście, Wilków)
trochę deszczu trochę słońca podczas spacerku wiosenną Dolinią Wodącą - 4.06.2007
(Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Pilica, Dolina Wodąca, Grodzisko Pańskie, Skały Zegarowe, Grodzisko Chłopskie)
Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, cześć wschodnia - 27.05.2007
(Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, kamieniołom Ogrodzieniec, zamek Ogrodzieniec, okolice Ryczowa, Cisowa, Dolina Cisowej, Dolina Udorki, Udórz, Dolina Pilicy i Żebrówki, Przychody, Dzwono-Sierbowice, Lgotka)
Rezerwat Parkowe w Dolinie Wiercicy - 23.05.2007
(Wyżyna Częstochowska, Wiercica, Dolina Wiercicy, Osiedle Wały)
Góry Gorzkowskie i Góry Lgockie - 20.05.2007
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Góry Gorzkowskie, Dół Michałka, Dolinka pod Damiakiem, Bystrzanowice Dwór, Dąbrowno, Góry Lgockie)
Zamek Ogrodzieniec - 17.05.2007
(Wyżyna Częstochowska, Kolonia Dobra, Zamek Ogrodzieniec)
do Kamieniołomu Warszawskiego, Doliny Wiercicy i Trzebniowa - 14.05.2007
(Wyżyna Częstochowska, Kotowice bunkry, okolice Suliszowic, Kamieniołom Warszawski, Dolina Wiercicy, Brama Twardowskiego, okolice Trzebniowa, Kozubiec)
Off-roadowo przez Jaworznik, Dolinę pod Damiakiem i Dolinę Wiercicy do Złotego Potoku - 13.05.2007
(Wyżyna Częstochowska, Jaworznik, kuesta, żarki cegielnia, Dolina Wiercicy, źródła Elżbiety i Zygmunta, Ostrężnik, Złoty Potok kościół, pałac Raczyńskich i Dworek Krasińskich)
do Podzamcza, Smolenia i Dobrej - 6.05.2007
(Wyżyna Częstochowska, Orle Gniazda, Zamek Ogrodzieniec, Zamek Pilcza w Smoleniu, Kol. Dobra)
Majowy spacerek ze Zdowa - 4.05.2007
(Wyżyna Częstochowska, rzeka Białka Zdowska, Skałki Kroczyckie, skała Wilczy Kamień, Skałki Rzędkowickie)
w okolice Irządz - 27.04.2007
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Wilków, Zawada Pilecka, Dolina Białki Zdowskiej, Zdów Młyny)
Układanie trasy turystycznej na pierwszą edycję rajdu Poland Trophy - 2.04.2007
(Wyżyna Częstochowska, kamieniołom Ogrodzieniec, off-road)
Wzgórze Łysak w paśmie Skałek Kroczyckich - 25.03.2007
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Kroczyckie, Łysak)
Wczesnowiosenny off-road na Jurze - 18.02.2007
(Wyżyna Częstochowska, kamieniołom Ogrodzieniec, off-road)
Układanie trasy turystycznej na pierwszą edycję rajdu Poland Trophy - 4.02.2007
(Wyżyna Częstochowska, off-road)Rok 2006

Okolice Morska i Okiennik Mały - 18.11.2006
(Wyżyna Częstochowska, gmina Włodowice, Skałki Morskie, Okiennik Mały, zamek Bąkowiec)
między Dzibicami a Sokolnikami - 11.11.2006
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Dzibice, Bodziejowice, Zagórze, Sokolniki, stara zabudowa)
spacerek po jesiennej Dolinie Wodącej i wizyta na Górze św. Piotra w Pilicy - 26.10.2006
(Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Pilica, Dolina Wodąca, Grodzisko Pańskie, Skały Zegarowe, Pilica Góra św. Piotra)
Jesienna trasa do Dolinki pod Damiakiem - 15.10.2006
(Wyżyna Częstochowska, Antolka, Dolinka pod Damiakiem)
fotorelacja z odsłaniania skałek Grzędy Mirowskiej - wiosna 2006
(Wyżyna Częstochowska, gmina Niegowa, Mirów)
Wiosenny wyjazd do Dobrej - 1.04.2006
(Wyżyna Częstochowska, lessowe wzgórza, Kolonia Dobra)
Niedzielny spacerek w Rzędkowickie Skały - 26.02.2006
(Wyżyna Częstochowska, gmina Włodowice)Rok 2005

Off-roadowa wycieczka - 02.01.2005
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski)
Styczniowy wyjazd w okolice Szypowic - 15.01.2005
(Wyżyna Częstochowska, okolice Szypowic, Przyłubska, Siamoszyc)
Off-roadowa wycieczka - 16.01.2005
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, okolice Kidowa)
Off-roadowa wycieczka - 30.01.2005
(Wyżyna Częstochowska, okolice Żarek, Pustynia Siedlecka)
Okolice Ogrodzieńca, Pilicy i Mokrusa - 7.10.2005
(Wyżyna Częstochowska, Zamek Ogrodzieniec, Góra Janowskiego, Pilica, okolice Siamoszyc, Mokrusa)
Okolice Gorzkowa - 25.10.2005
(Wyżyna Częstochowska, Niegowoniczki, okolice Postaszowic, Gorzkowa, Góra Jodłowa, Góry Gorzkowskie)
jesienne Skałki Rzędkowickie - 27.10.2005
(Wyżyna Częstochowska, Rzędkowice, Skałki Rzędkowickie, Skałki Podlesickie)
Odsłanianie Skałek Rzędkowickich - 2005
(Wyżyna Częstochowska, Skałki Rzędkowickie)Rok 2004

Off-roadowa wycieczka po wschodniej i południowej części Wyż. Częstochowskiej - 5.12.2004
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski)
Jesiennie do Dworskiego Lasu k/Żerkowic i na Okiennik Wielki - 28.10.2004
(Wyżyna Częstochowska, Skarżyce, Okiennik Wielki, Żerkowice, Dworski Las, Doły Żerkowskie, Góra Okrąglik, Żerkowska)
Wycieczka do Doliny Krztyni - 25.08.2004
(Wyżyna Częstochowska, Rzędkowice, Kolonia Bobolice, Podlesice, okolice Kroczyc)
Sobotnia wędrówka z dzieciakami po Dolinie Wodącej - 7.08.2004
(Wyżyna Częstochowska, Dolina Wodąca, Smoleń, Grodzisko Pańskie, Krzywość, Zegarowe Skały)
"Snopkowa" wycieczka w okolicy Kotowic i Zdowa - 5.08.2004
(Wyżyna Częstochowska, Zdów, Hucisko, Kotowice)
Letnim późnym popołudniem do Bodziejowic i Zagórza - 17.07.2004
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Bodziejowice, Dzibice, Dobrogoszczyce)
Przez Próg Lelowski w Dolinę Górnej Pilicy - 7.07.2004
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Dolina Białki Zdowskiej, Browarek, Zawada Pilicka, Rokitno, stara drewniana zabudowa)
Wyjazd "zawierciańskich" rowerzystów z Mirowa do rez. Bukowa Kępa - 4.07.2004
(Wyżyna Częstochowska, Próg Lelowski, Mirów, Ogorzelnik, Holindrów, rez. Bukowa Kępa, Trzebniów, Gorzków)
Czerwcowe Góry Gorzkowskie i Dolina Wiercicy - 14.06.2004
(Wyżyna Częstochowska, Ogorzelnik, Mzurów, rez. Bukowa Kępa, Góry Gorzkowskie, Złoty Potok, dworek Krasińskich, pałac Raczyńskich, Dolina Wiercicy, okolice Trzebniowa)
Wyjazd "zawierciańskich" rowerzystów na południowo wschodnie opłotki Jury - 12.04.2004
(Wyżyna Częstochowska, Bzów, Kiełkowice, Szypowice, Dzwonowice, Kolonia Dobra, Pilica)Rok 2003

Fotorelacja z okolic Doliny Wodącej - 25.12.2003
(Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Pilica, Dolina Wodąca, Grodzisko Pańskie, skała Krzywość, Goncerzowa, Dolina Cisowej, )
Fotorelacja z zimowego wyjazdu do Olsztyna z przyległościami - 19.12.2003
(Wyżyna Częstochowska, zamek Olsztyn, skałki koło Olsztyna, rez. Sokole Góry, Pustynia Siedlecka, Brama Twardowskiego, Źródła Zygmunta, Dolina Wiercicy)
Fotorelacja z okolic Dobrej i Doliny Wodącej - 17.12.2003
(Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Kolonia Dobra, Dolina Wodząca, Skały Zegarowe, skała Krzywość, kruki nad skałami)
Listopadowa wycieczka do Żarek i Łutowca - 27.11.2003
(Wyżyna Częstochowska, Żarki, kościół św. Stanisława, jarmark / stodoły żareckie, Przewodziszowice, Łutowiec, strażnice, Orle Gniazda)
Do rezerwatu Bukowa Kępa - 22.11.2003
(Wyżyna Częstochowska, Góry Gorzkowskie, rez. Bukowa Kępa, Postaszowice, Mzurów, Wąwóz Tarnówki)
Fotorelacja z okolic Dobrej i Doliny Udorki - 8.11.2003
(Wyżyna Częstochowska, Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, Pilica, Kolonia Dobra, Przychody, Dolina Żebrówki, Dolina Udorki, zamek i grodzisko w Udorzu, strażnica w Ryczowie, zamek Ogrodzieniec)
Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2021 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl